Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

PGA Czech na kongresu evropské PGA

12.11.2009 | Redakce | publikováno v rubrice V zahraničí
A A A

Prezident PGA Czech Petr Nitra a viceprezident Petr Němec reprezentují českou PGA na výročním kongresu PGA´s of Europe ve Španělsku. V Murcii se sešli představitelé všech PGA sdružených v této asociaci.NitraPetr_200_jm_prev

(pga.cz) V průběhu celého týdne se na program diskuzí dostávají zajímavá témata související nejen s golfem a jeho vývojem v zemích, které jsou členy PGA´s of Europe. Zástupci golfových profesionálů si vyměňují zkušenosti ze vztahů s golfovými federacemi, golfovými resorty i promotéry turnajů. V čele s prezidentem PGA´s of Europe panem Heinzem Fehringem reflektují současnou ekonomickou situaci v celé Evropě a její vliv na současný golf. PGA´s of Europe, a v návaznosti na ní i PGA Czech, označují za svou prioritu vzdělávání svých členů. Společně usilují o neustále zvyšování kvality vzdělávání tak, aby se rekreačním a amatérským hráčům dostalo od vyučujících profesionálů co nejkvalitnější a nejkomplexnější výuky při zachování nejmodernějších standardů. PGA´s of Europe i PGA Czech nechce být pouhým „dodavatelem“ profesionálů jednotlivým hřištím a resortům. PGA usiluje o co nejtěsnější partnerství s resorty i federacemi, protože jedině na základě pevných vztahů a jasně nastavených pravidel lze zaručit vývoj golfu tím správným směrem. PGA´s of Europe cítí potřebu kvalitního marketingu a PR a zvýšené medializace. Jedním ze zásadních témat kongresu je zařazení golfu do programu olympijských her v roce 2016.

PGA Czech patří k nejdůležitějším členům PGA´s of Europe a její pozice mezui ostatními zeměmi je zcela mimořádná díky své stabilitě, kvalitě vzdělávací činnosti i perfektní diplomatické práci . Velkou zásluhu na pozici české PGA v evropském měřítku mají i všichni její členové. Jejich počet pravidelně roste a práce těch stávajících se neustále zkvalitňuje. PGA Czech nastavila vysoké standardy své činnosti a její členové se dokáží těmto jasně daným podmínkám maximálně přizpůsobit. To je fakt, který není ve všech členských zemích PGA´s of Europe samozřejmostí. Názory a postoje PGA Czech jsou při diskuzích v rámci evropských PGA velmi respektované, a i proto se PGA Czech řadí v PGA´s of Europe na úroveň velkých“ golfových zemí jako Anglie, Švédsko nebo Španělsko.

Kongres vyvrcholí v Murcii v pátek 13. listopadu.