Golfisté mají radši pary než birdie!

25.12.2012 | Josef Káninský | publikováno v rubrice V zahraničí
A A A
Rozhodující putt

Milí čtenáři, nebývá zvykem se v profesionální žurnalistice obracet na vás formou vokativu, berte proto dnešní krátký vánoční příspěvek jako malý editorial k příštímu období, v němž nás snad počasí pustí do hry co nejdřív (mám na mysli do hry bez větrovek, zimních greenů a přimrzlých fanglí).

Bude to dnes krátké a nebude to ani povídání striktně o golfu, i když nakonec dojdeme k provokativnímu sdělení, obsaženému v titulku. Možná pro někoho provokativní není, protože mezi golfisty jsou i vysoce vzdělaní lidé znalí věcí. Pro nás ostatní tedy k věci.

Lidské bytosti nesnášejí prohry. Ve skutečnosti nesnášejí prohry víc než nakolik se dokážou radovat z úspěchu o hodnotě odpovídající velikosti hrozící prohry. K tomuto závěru došli analytici agentury Bloomberg specializující se na ekonomický informační a jiný mediální servis.

Dlouhodobé studie ukazují, že motivace vyššího odměňování učitelů podle studijních výsledků jejich žáků není účinná. Jistý Roland Fryer z harvardské univerzity dal dohromady tým učitelů, jimž byly dopředu vyplaceny finanční bonusy. Kdyby se prospěch jejich studentů zhoršil, museli by je vrátit. Překvapivě šly výsledky testů nahoru.

Ztráta peněz tedy byla vyšší motivací než vidina jejich zisku. V behaviorální ekonomice se tomuto jevu skutečně říká „averze ze ztráty“. Má se za to, že i lidé s extrémně vysokými příjmy pracují usilovněji, když jim hrozí i nepatrné snížení odměny.

Takových příkladů je celá řada. V určitém americkém regionu zavedli pravidlo, že lidé, kteří v supermarketech žádali potravinové tašky, museli zaplatit daň ve výši pěti centů, tedy vcelku zanedbatelnou sumu. Výsledkem byla rapidně snížená spotřeba igelitových tašek. Přitom jiný experiment, v němž lidé naopak získali pěticentový příspěvek, pokud použili tašky z recyklovatelného materiálu, tento efekt nepřinesl.

Autor textu nabízí efekt averze ze ztráty k využití v americké fiskální politice, my si však všimněme příkladu, který dává celé věci nepeněžní rozměr. Lidský mozek obecně funguje tak, že dává větší pocit zadostiučinění, když člověk zabrání ztrátě, než když dosáhne zisku.

Výzkumníci v oboru neurologie zkoumali reakce profesionálních golfistů a dospěli k závěru, že jejich organismus vykazoval větší pocity uspokojení, když svým puttem zachránili par, než když jiným, stejně dobře zahraným, dosáhli birdie. Reakce příslušných mozkových center byly jednoznačné.

Existují tři strategie, jak člověk může zabránit, aby averze z prohry byly tak významným faktorem v jeho životě. První: přesvědčit se, že některé ztráty jsou ospravedlnitelné. Druhá: ujistit se, že ztrátou v jedné oblasti získává v jiné. Třetí: nesoustředit se na to, něčemu zabránit, nýbrž na to, že něčeho dosáhnout.

Zdá se, že přinést si do golfu alespoň jednu, ne-li všechny tyto strategie, by mohlo znamenat úspěch. Hezkou hru.