Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

JUNIOR TOUR REGIONU PRAHA

16.04.2002 | Redakce | publikováno v rubrice Turnaje
A A A

Podáváme základní informace o JUNIOR TOUR REGIONU PRAHA, která začala 16.4.2002 v Beřovicích a hraje se na 5ti hřištích v této oblasti. Nová, netradiční soutěže mládeže přinese další impulzy k rozvoji regionálních soutěží a tím i lepší spolupráci mezi těmito kluby. Možná, že do budoucna se pražský region rozroste o další hřiště, případně vzniknou regiony další. Takže, těšíme se a věříme, že se těší hlavně mládež v našem regionu,která se takto může pravidelně jednou týdně střetávat na našich hřištích.

JUNIOR
TOUR REGIONU PRAHA

Hendikepové úterky pro mládež 2002

Datum a místo konání: Motol 14.5.,23.7.,17.9. 2002
Štiřín 4.6., 20.8., 1.10. 2002
Líšnice 30.4., 25.6.,8.10. 2002
Karlštejn 9.7., 6.8., 3.9. 2002
Beřovice 16.4.,16.7.,15.10. 2002  
/není na úpravu HCP/

Druh
soutěže:

Regionální tůra je určena pro hráče s minimálním
HCP 36,0. Hraje se systémem 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním /stableford/.
Započítává se 7 nejlepších výsledků minimálně ze 4 hřišť. Podle těchto 7
výsledků bude vyhlášen titul „Nejlepší hráč mládeže Regionu Praha  v
Junior Tour v jednotlivých kategoriích pro rok 2002.

Kategorie: Společná
kategorie žáci a žákyně do 14ti let HCP   0,0 – 36,0 / 1988 a mladší/
Společná kategorie mládež 15-18 let HCP 0- 36,0 /1987-1984 / 
Podmínky
účasti:
Platná
  registrace na serveru ČGF., zaplacený vklad
Přihlášky:

Prostřednictvím serveru ČGF a přímo v sekretariátu
klubů. Doporučujeme 10 hráčů přes server a 10 hráčů v přihlašovací listině v
klubu. Pořádající klub je povinen umožnit hráčům, kteří nemají přístup na
internet přihlásit se telefonicky nebo faxem. Kluby zveřejní svá telefonní a faxová
čísla v propozicích svých turnajů. Maximální počet přihlášených je 20
hráčů.  Minimální počet přihlášených jsou 4 hráči. Uzávěrka
přihlášek je v 17,00 hod. 2 dny před konáním turnaje (tj. v neděli), startovní
listina bude k dispozici den před konáním turnaje (tj. v pondělí) od 15,00 na serveru
ČGF a v klubovně pořádajícího klubu .Soutěžní výbor si vyhrazuje právo
nasazení jednotlivých hráčů pro jednotlivé startovní časy

Vklad:
100,-
Ceny: Zajišťuje
pořadatelský klub.
Soutěžní
výbor:
T.Slavíček-
Líšnice, D.Václav – Štiřín, J.Červenka – Karlštejn,  P.Novotná – Motol
J.Jonášová – Beřovice
Start:

Od 15,00 hod. dle startovací listiny/záleží na
pořádajícím klubu/. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo změny nasazení
jednotlivých hráčů pro jednotlivé startovací časy (např. v případě neúčasti
některých přihlášených hráčů). Podle ročního období se startovací časy budou
měnit.

 

Technická ustanovení:
1. Hraje
se dle platných Pravidel golfu a Místních pravidel jednotlivých hřišť
2.

Turnaj se hraje na úpravu hendikepu. Turnaje v
Beřovicích na nejlepší btto výsledek, není na úpravu HCP.

3.

Hráči jsou povinni být na startu min. 15 minut před
svým startovním časem. Při zpoždění do 5 minut po svém startovním čase obdrží
hráč 2 trestné rány na jamce č. 1, při větším zpoždění je diskvalifikován.

4.

Vítězem v každé kategorii se stává hráč s
nevyšším počtem stablefordových bodů .V případě rovnosti bodů rozhoduje o 
umístění – viz.Soutěžní řád ČGF. Vyhlášení výsledků podle kategorií 
bude do 30 minut po  ukončení soutěže.

5.

Soutěžní výbor může stanovit tempo hry podle
Poznámky 2 u Pravidla 6-7.

6.

Trénování je v den turnaje povoleno pouze na
„drivingu“ a tréninkovém „greenu“, hra na hřišti do ukončení
turnaje není povolena.

7. POZOR – Hráči jsou povinni sebrat míč po odehrání
více ran na jamce než určuje její norma pro získání stablefordových bodů.
8.

Soutěžní výbor si vyhrazuje právo případných
změn tak, aby byla zachována regulérnost soutěže.

9.

Slavnostní vyhlášení tůry 2002 se uskuteční
15.10.2002 v Beřovicích.

Tomáš Slavíček v.r.,
Za soutěžní výbor Junior  tůry mládeže regionu Praha