Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

GOLFOVÍ NOVINÁŘI HRÁLI V DAROVÉ

10.04.2003 | Redakce | publikováno v rubrice Turnaje
A A A

V sobotu se uskutečnil na Darovanském dvoře turnaj golfových novinářů v jehož programu nechyběla ani tisková konference. Na té vrcholní představitelé ČGF představili priority této sezóny.

V sobotu 5. dubna 2003 se na Darovanském dvoře uskutečnil první ročník Turnaje golfových novinářů, kterého se účastnili zástupci médií i hlavní činovníci České golfové federace. Na pořadu dne byla nejen hra samotná, která v mrazivém počasí přinesla pro většinu účastníků jen desetinku navíc. A výsledky? Mimo sličné paní Aleny Bosákové (40 bodů, na obr. vlevo) si je raději přečtěte na serveru…
Důležitou součástí byla také tisková konference, na které vrcholní představitelé ČGF v čele s jejím prezidentem JUDr. Milanem Veselým odpovídali na dotazy novinářů. Na ty se však dostalo až po relativně dlouhém proslovu jednotlivých činovníků federace.

Hraj golf změň život.
Prezident ČGF představil projekt „Hraj golf – změň život“, tedy trochu lidštější jméno pro dříve proklamovaný „municipální golf“. Tento projekt sestavený společně s předním golfovým architektem Howardem Swanem má za úkol vytvořit jakýsi manuál pro přípravu a výstavbu hřišť či drivingů. Má zprůhlednit kroky, které je nutno udělat na cestě za otevřením třeba i menšího 3jamkového hřiště. „Na všech vesnicích existují místa, která nejsou využívána zemědělsky a tady by mohla vznikat malá golfová hřiště“, říká prezident Veselý. „Jde jen o to ukázat potencionálním investorům cestu jak na to a co nejvíce jim její průběh usnadnit. Často se totiž původní odhodlání vytrácí při prvních stycích s úřady místní správy.“ Jako perličku přečetl Milan Veselý vyjádření jistého úředníka ministerstva pro místní rozvoj, který golfové hřiště nepovažuje za sportoviště. Doslova stejné vyjádření totiž před několika desítky let přišlo z tehdejšího ministerstva jako vysvětlení rozorání golfového hřiště v Klánovicích. Z toho plyne jedna z hlavních priorit ČGF – změnit image golfu jako sportu pro horní vrsty. Cesta na dlouhou trať…
Na tomto místě se lze jen ptát, co pro změnu image českého golfu dělají partneři ČGF Hospodářské noviny či televize Prima.

Nová reprezentace
Další prioritou je důraz na kvalitní reprezentaci. Zde byly učiněny kroky k celkovému zlepšení, když do funkce hlavního trenéra reprezentace byl povolán Jiří Kromichal a kapitánem se stal Zdeněk Kodejš. Sázka na mladé, nepříliš zhýčkané golfisty by se rozhodně měla vyplatit. Reprezentace země je ve všech sportech viděna jako jedna z nejvyšších poct, které se sportovci může dostat. Bohužel v minulosti to tak někteří naši špičkoví golfisté neviděli a proto jsme byli svědky podivných událostí. Reprezentant by měl být jakýmsi příkladem, odrazem toho nejlepšího, co v golfu je a ne nafoukanou manekýnou, která tluče holí kolem sebe při každé sebemenší chybě. Snad i proto do svého týmu povolal Kromichal i zkušeného psychologa a lékaře. Tedy něco, co by kolem reprezentačního výběru chybět nemělo.
Také Kromichalovi asistenti – Petr Štrougal a Petr Moučka jsou jistou zárukou toho, že se reprezentantům dostane kvalitní přípravy.

Fakta, čísla
Na tomto místě bylo také zmíněno, že v současné době je v České republice něco málo přes 14 tisíc registrovaných klubových hráčů. To je číslo úctyhodné, porovnáme-li ho se stavem před desíti lety, kdy v tehdy ještě Československé golfové asociaci bylo pouze 1700 členů. Nicméně všichni víme, že klubové členství je možno získat i na několika hřištích a proto je toto číslo trochu zavádějící. Pravdivým obrazem o stavu aktivních golfistů by tedy měl být počet golfistů, kteří v minulém roce odehráli alespoň jeden turnaj. Statistická chyba by tak dle mého názoru byla mnohem menší.
S tím jak roste počet golfistů, roste i počet golfových areálů. Dle prezidenta ČGF je jich na tento rok připraveno otevřít své brány 14. No, snad se máme na co těšit…

… a na závěr
Tolik snad z obsahové části tiskové konference, která místy spíše připomínala federační schůzi. Možná by příště stálo za to celkové úvodní příspěvky zkrátit a nechat tak více prostoru pro dotazy samotných novinářů. Také slovní spojení „švédský model“, „švédská cesta“… je pro mnohé, podobnými akcemi ostřílené golfové novináře již obehraným evergreenem. A snad pro příště je již nahradit něčím vlastním…
I přesto je však tato akce chvályhodným činem a můžeme jen doufat, že se podobných dočkáme i v blízké budoucnosti. ČGF by si měla uvědomit, že aktivní komunikací s již stávajícími novináři-golfisty je možno udělat mnohé. Nicméně je nutné zvát na podobné akce i novináře-negolfisty a připravit pro ně prezentaci golfu, jako sportu pro široké vrstvy. Golfem infikovaný novinář může totiž udělat mnoho dobrého pro již zmiňovanou změnu image českého golfu a popularizaci tohoto sportu všeobecně.

[Gallery not found]