Tomáš Gryc – PGAC bude volit prezidenta

30.01.2014 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Rozhovory
A A A

Tomáš Gryc

Česká PGA, asociace golfových profesionálů, je poměrně úzká odborná komunita, ovšem s významným dopadem na klubový život a vývoj všech hráčů golfu v naší zemi.  Pozítří má před sebou volební konferenci, na které se střetnou tři kandidáti na prezidenta, každý s odlišnou představou o směrování organizace. Nejmladší z kandidátů, člen PGAC Tomáš  Gryc, odpověděl na následující otázky Golf.cz.

Pane Gryci, jste mladý a relativně neznámý člen PGAC. Co myslíte, že Vás opravňuje kandidovat rovnou na prezidenta?
Je zvláštní, že se často hovoří o přílišném mládí, avšak o opačném konci se spekulace nevedou. Dle mého názoru není věk právě rozhodujícím faktorem, který určuje schopnosti člověka. Právě jako relativně mladý a neznámý, přináším novou alternativu, nezatíženou osobními vztahy a možná také zcela jiný způsob uvažování. Prezidenta PGAC vnímám zejména jako osobu, která je schopna nezaujatě přemýšlet, rozhodovat se na základě faktů, komunikovat v cizím jazyce a má organizační schopnosti k řízení kolektivu spolupracovníků za dosažením jasně vytyčených cílů. Jsem přesvědčen, že právě tyto schopnosti splňuji a jsem je schopen využít coby prezident PGAC na domácí i evropské úrovni.

Stojíte v čele skupiny mladých lidí, která kandiduje jako celek. Proč by měli členové konference Vaší skupinu volit?
Jsme skupinou, která má společné názory na fungování PGAC. Ač se prezentujeme jako skupina, volby do předsednictva našeho spolku jsou demokratické a členové mohou volit do předsednictva jednotlivce dle svého nejlepšího uvážení. Názory, které jsme prezentovali v našich tezích, navazují na současné fungování PGAC tam, kde je dostatečné a fungující a nabízí řešení tam, kde je na čem pracovat. Je na členech PGAC, aby se rozhodli pro jednotlivé kandidáty na určité funkce. Jedním dechem však dodávám, že pro prosazení návrhů či změn je potřeba demokratické většiny.

Slyšel jsem, že někteří Vaši kandidáti nejsou řádnými členy PGAC a nemohou být voleni. Je na tom něco pravdy?
Jeden z členů skupiny dosud není členem PGAC, avšak již intenzivně spolupracuje na realizaci a zkvalitňování vzdělávacího systému. Navíc je známý mezi českou golfovou veřejností zejména svými hráčskými úspěchy a po dokončení vzdělávání v rámci PGA GB & I (zhruba za 3 měsíce) hodlá vstoupit do PGAC jako plně kvalifikovaný profesionál. Platné stanovy takovou volbu umožňují.

Ve vašem volebním programu jsou prvním místě vzdělávání, turnaje, spolupráce s ČGF a nové sídlo. To je ale obdobný program jako u ostatních dvou kandidátů. V čem je rozdíl?
Myslím, že to jednoznačně ukazuje, že nejsme žádné rebelující hnutí či opozice současnému vedení, jak je občas nesprávně chápáno či interpretováno. Naše volební teze (chcete-li program) byly prezentovány jako první s velkým časovým předstihem a právě tyto okruhy hlavního zájmu se tam objevily, obdobně jako později u ostatních kandidátů. Myslím, že v mnoha věcech jsme schopni se shodnout, na jiných je potřeba zapracovat. Rozdíl vidím v tom, že jako mladí kandidáti máme velkou chuť k práci, zejména ve formě větší podpory dobře nastaveného trendu ve vzdělávání profesionálů, ale i v pořádání turnajů. Osobně bych se rád zasadil o rozšíření nabídky vzdělávacích seminářů, zejména s odborníky ze zahraničí, ale také inicioval vznik dalších studijních materiálů.

Co by Vaše zvolení přineslo české PGA nového?
Již naše kandidatura a následné reakce spustili nebývalý zájem členů PGAC okolo dění uvnitř spolku, což bylo jedním z našich záměrů. Právě zájem o dění je prvním impulzem k tomu, aby se dobré myšlenky realizovaly a některé nové přinesly. Směrem dovnitř chceme přinést zejména lepší komunikaci se členy (například zápisy z jednání výboru) a směrem ven prezentaci PGAC jako významné autority v golfovém prostředí, která bude mít prostřednictvím svých členů nezastupitelnou úlohu při ovlivňování směřování golfu v ČR.

Ve Vašem programu není zmínka o novém strategickém partnerovi. Čím to?
Smlouva s novým strategickým partnerem byla v dikci minulého vedení. Jsme plně přesvědčeni, že je pečlivě zpracována a v takovém případě ji budeme akceptovat. Nového strategického partnera tak není v současné době potřeba hledat, avšak máme připraven i vlastní plán, který zaručuje uspořádání 7 turnajů.

V programu všech kandidátů se opakuje zaklínadlo spolupráce s ČGF. Prezident PGAC byl členem dlouhou dobu členem výboru ČGF a komunikace byla pravidelná. V čem bude jiná ta nová, Vaše komunikace s ČGF?
Zejména se domnívám, že jsem schopen faktické komunikace směřující k řešení problému, či k dosažení společného cíle. Umím si představit spolupráci na celé řadě projektů, ať těch, které již vznikly, nebo těch, které teprve vzniknou. Domnívám se, že komunikace dostatečná nebyla a pokud ano, tak spíše ve smyslu počtu, nikoli dosažených výsledků. Již jsem se s panem prezidentem ČGF několikrát setkal a myslím, že jsme nalezli společnou řeč nad některými nejožehavějšími tématy.

Je možné, že volby přinesou personální mix. Budete v případě zvolení schopen spolupracovat s osobami ze staré gardy a dalšími, které jste si za spolupracovníky nevybral, nebo budete trvat na jednotné kandidátce?
Jak jsem již předeslal, jsme skupinou kandidátů, která má společné vize a pokud budu zvolen, ocením spolupráci s každým, kdo sdílí mou chuť koncepčně pracovat. Platí to samozřejmě o členech naší skupiny, ale věřím, že takoví jedinci jsou i v současném vedení, nebo mezi případnými dalšími kandidáty. Námi představený pozitivně laděný program obsahuje jen velmi málo radikálních změn, spíše je výsledkem široké diskuse, a jsem přesvědčen, že na řadě představených cílů se shodneme s kterýmkoliv ze zvolených kandidátů.

Budete-li zvolen, budete vyhledávat nové sídlo PGA místo původního, které bylo doposud v Mariánských Lázních. Jestliže ano, kde budete hledat?
Prioritou je nalezení vhodného zázemí v Praze nebo přilehlém okolí. V tomto směru máme připraveny určité alternativy.

Ve svém prohlášení požaduje mimo jiné průhledné financování. Co to znamená?
Úroveň předkládaných zpráv o hospodaření nepovažuji za zcela dostačující. Úvahy směřujeme například k otevřenému účtu. Smyslem je získání důvěry členské základny o správném využívání financí a možnosti rychlejší kontroly přijatých a vynaložených prostředků.

Co byste si přál sdělit návštěvníků Golf.cz?
Mnoho životních i golfových úspěchů, zejména prožití nadcházející sezóny ve zdraví a s úsměvem na tváři při hře golf.

 

.