Prezident ČGF Jan Jenčovský – co přinese konference 2012

23.02.2012 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Rozhovory
A A A

Jan Jenčovský

Konference České golfové federace 2012 se koná 10. března. Předchozí konference byly poznamenány volbami prezidenta a zdlouhavým přijímáním nových klubů. Letošní není volební a slibuje být již klidná a pracovní. Je avizováno mnoho změn. Prezidenta ČGF Jana Jenčovského jsme se zeptali, co letošní konference přinese nového.

Pane prezidente, jaké změny přinese letošní konference ?
Konference přináší především to, že bychom chtěli schválit nové stanovy. Myslíme, že ty staré jsou po dvaceti letech už trochu opotřebované. Členská základna se rozrostla natolik, že už máme přes 150 členů, klubů a je třeba ve stanovách udělat úpravy. Byť to někteří slyší neradi, tak z diskuzí s našimi členy v posledním roce vzešla vůle nebo požadavky kluby trochu rozlišit. Po uvážení všech alternativ jsme se rozhodli pro návrh rozdělit členské kluby ČGF na dvě kategorie, řádné členy a přidružené členy.
Nechceme tím přidružené členy ponižovat na nějakou nižší úroveň, to určitě ne. Spíše to odpovídá jejich charakteru, jsou to kluby, které potřebují Českou golfovou federaci jako svoji servisní organizaci, která jim poskytuje servis, za který oni budou běžně platit, jako v každém jiném vztahu.
Jako řádné členy vnímáme ty kluby, které se zabývají provozem hřišť, sportovní činností a výchovou talentované mládeže ve výkonnostních TCM.
Takže v tomto směru jsme stanovy navrhli a věříme, že konference je přijme.
Úpravy stanov se věnují dalším starým chybám, například doufáme, že budeme moci přijímat kluby aniž by to zabralo polovinu konference. Vyjasní se pravidla pro volbu nového výboru, nového prezidenta, který by se měl představit půl roku před volbou, nikoli až na konferenci jako jmenovaný z davu. Ve větším počtu delegátů je diskuse složitější, proto je třeba mít jasná a lepší pravidla.

V přípravě reprezentace přešla ČGF od plošné podpory k individuální. Horizontem úspěchu je olympiáda 2016 v Riu. Jaký cíl má tato změna ?
Reprezentační kouč Keith Wiliams po předešlých pěti letech spolupráce s ČGF rozšířil svůj princip nadějné mládeže a talentů tím, že na vrcholek pyramidy umísti takzvanou Elitní skupinu těch skutečně nejtalentovanějších jedinců v České republice. Dále je zde novým prvkem zařazení dvou nových regionálních center, které by měly usnadnit cestu talentům z regionů do národní reprezentace. Chtěli bychom tímto způsobem i vzhledem k olympiádě v Riu trochu propojit amatérskou skupinu hráčů s těmi profesionálními protože víme, že na olympiádě budou hrát jenom profesionálové a nechtěli bychom ztratit kontakt.
Takže v té elitní skupině mohou být i profesionální hráči a tento tým by se měl společně připravovat aby uspěl na olympiádě v Riu. Také aby se dva až tři hráči v mužské i ženské kategorii dostali na tu nejvyšší úroveň, což je European Tour v mužské a Ladies European Tour v ženské kategorii.
To jsou naše cíle až do roku 2016.

Na konferenci bude určitě hodně diskutované navrhované zvýšení poplatků o 100 Kč na člena klubu.
O této věci se diskutuje již dlouho dobu, vnímám tuto diskusi minimálně už dva roky. Snažíme se členskou základnu přesvědčit, že by Česká golfová federace měla fungovat jako jiné federace v Evropě. Což znamená, že jsou více soběstačné z poplatků svých členů, které pokryjí náklady na základní provozní činnost, pro kterou potom nemusí vyhledávat prostředky v komerční sféře.
Tomuto bychom se chtěli přiblížit, chtěli bychom se dostat alespoň na 65% celkových nákladů České golfové federace hrazených od členů. K tomu nám tato stokoruna v zásadě pomůže. Chtěli bychom se před konferenci zavázat, že bychom mohli poplatky v této výši nějakou delší dobu nechat. Předpokládáme nárůst členské základny, který by měl vyrovnávat možná navýšení nákladů budoucích let.

Máte řešení pro případ, že členové na konferenci nebudou tento návrh akceptovat ?
Určitě vnímáme i názory, že členská základna nemusí být pro navýšení členských poplatků o sto korun. V takovém případě se chod České golfové federace nezhroutí, nicméně naše cíle budou staženy níže. Nemůžeme potom tolik věnovat na reprezentaci a na soutěže. To už jsou asi jediné dvě věci, kde dá najít úsporná varianta. Úspornou variantu pro případ, že poplatky zůstanou na stejné úrovni máme samozřejmě připravenou. Ale bude na úkor reprezentace, soutěží a výchovy talentů.

Téměř před rokem byla složená nová Mediální komise se spoustou vynikajících osobností v tomto oboru. Jaké jsou výsledky její práce?
Mediální komise se v roce 2011 formovala a připravovala svoji mediální kampaň na rok 2012. Připravovovala se strategie, dělaly se průzkumy veřejného mínění. Z toho vzešly poznatky a pro rok 2012 je připravena mediální kampaň. Podle mých informací by se měla spustit někdy v druhé polovině března.

Proč federace pokračuje v akci Hraj golf, změň život, která prokazuje jevy neúspěšného projektu. Jaký je rozpočet na rok 2012 ?
Nesouhlasím s tím, že se jedná o neúspěšný projekt. Nemyslíme si to. Je to projekt, který přinesl nové členy, přinesl nové kontakty golfovým klubům. Je otázka jak byly, nebo nebyly využity.
V projektu bylo zapojeno asi 45 klubů. Některým připadá tento projekt velmi smysluplný a chtějí v něm dále pokračovat. Česká golfové federace, nebo její výbor se k tomu staví tak, že právě pro tyto kluby nechce projekt úplně zastavit. Nastavila rozpočet tak, aby byl v zásadě udržovací,to znamená řádech malých statisíců korun, kolem dvěstě, dvěstěpadesát tisíc na rok 2012.

Navázali jste spolupráci s nově vzniklou Asociací majitelů golfových hřišť?
V širším plénu jsme se sešli na jaře roku 2011, kde jsme probrali základní postoje a věci, které chce prosazovat asociace majitelů, na druhé straně jsme si řekli, jaké jsou priority a cíle České golfové federace a v průběhu roku samozřejmě komunikujeme na individuální bázi s některými členy dál.
Samozřejmě slyšíme názory i ostatních majitelů hřišť, nesdružených ve jmenované asociaci, které zaznívají prostřednictvím představitelů jejich golfových klubů na různých setkání České golfové federace a hledáme možné průsečíky, kde bychom se mohli setkat a napomoci majitelů v jejich činnosti.
Zmíním jednu skutečnost, významnou pro ty, kteří chtějí stavět nová hřiště. V současnosti je platný zákon, který zamezuje jakoukoli stavbu golfových hřišť, protože náklady na vynětí ze zemědělského půdního fondu jsou neúnosné. Snažíme se politicky bojovat a najít změnu pro tento zákon, aby se mohla budovat golfová hřiště.

Pane prezidente, v čem pokročila ČGF za první rok Vašeho působení?
Já vnímám tento rok především jako velmi pracovní a velmi konstruktivní. Myslím, že nové složení výboru, tak jak funguje od roku 2011, je velmi konstruktivní. Nejsou zde zásadní rozkoly, byť jednání výboru nejsou jednoduchá, ale uměli jsme se vždy shodnout. Umíme se shodnou na cíli jít dopředu, vytvořili jsme novou koncepci i ve spolupráci s Keithem Wiliamsem, snažíme se podporovat projekty jak dostat golf do škol. Nefungujeme špatně a já jsem s prací výboru spokojen.

Děkuji za rozhovor a dovolím si Vás už nyní požádat o rozhovor po konferenci a o hodnocení, jak konference dopadla.
Určitě. Děkuji za rozhovor, sejdeme se po konferenci a řekneme si, jak to všechno dopadlo.

 

Z archivu Golf.cz:20112010 …. volební 2009 …. 2008 ….. 2007 …. 2006 …. volební 2005 …. 2004 …. 20032002 …. volební 2001 …. 2000

.