Alan Babický – PGAC bude volit prezidenta

30.01.2014 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Rozhovory
A A A

Alan Babický

Česká PGA, asociace golfových profesionálů, je poměrně úzká odborná komunita, ovšem s významným dopadem na klubový život a vývoj všech hráčů golfu v naší zemi.  Má před sebou volební konferenci, na které se střetnou tři kandidáti na prezidenta, každý s odlišnou představou o směrování organizace. Jeden z kandidátů – současný člen výboru Alan Babický – odpověděl na následující otázky Golf.cz. Vzhledem k pobytu Alana Babického v zahraničí je rozhovor pouze v textu.

Pane Babický, na funkci prezidenta kandidujete podruhé. Proč byste měl být zvolen?
To začínáme pěkně zostra… Vrcholové vedení PGAC nutně potřebuje změnu. Směrem k trochu razantnějšímu manažerskému způsobu uvažování. Věřím, že jsem rozumná kombinace mladých, ale znalých změn a zároveň poskytuji dostatečnou míru kontinuity pro těch několik málo věcí, kde je základní množství návaznosti na pár věcí z minula nezbytné. Přináším zhruba dvacet let manažerských zkušeností z řízení firem v doma i zahraničí, hodně marketingových zkušeností, znalost procesů v českém podnikatelském prostředí a zároveň dostatečnou míru porozumění řízení golfu i určitou etablovanost v golfovém prostředí a hodně důležitých kontaktů.

Ve výboru PGAC jste již čtyři roky. Co jste za ty roky vykonal, čím se můžete pochlubit?
Pronikl jsem mezi tehdejší léta stále stejný výbor, dostal jsem se „do kuchyně“ a měl jsem šanci si udělat jasnou představu, kdo, co a jak funguje. V minulém období jsme byli (s Ondrou Truplem) jediní noví, kteří se do výboru dostali, a tak některé věci, které jsem navrhoval, byly gardou „starých“ smeteny ze stolu. Z tohoto pohledu to byla velká zkouška diplomacie a trpělivosti… Třeba moje iniciace tzv. hráčské komise, která se několikrát sešla a poskytla výstupy pro zlepšení tehdejší túry, skončila jednou větou v mailu od tehdejšího ředitele túry… „že mu nikdo nebude říkat, jak má dělat turnaje“. Za ty zdařilé bych snad mohl zmínit třeba asi roka půl práce s Evropským vedením vzdělávání. Pověřen P. Němcem jsem měl na zodpovědnost celou komunikaci kolem evaluace vzdělávání České PGAC, shromáždění výukových materiálů, adaptaci a komunikaci s lidmi kolem Tonnyho Benneta (šéf Evropského vzdělávání), kteří si nechali zaslat i takové věci jako zřizovací listiny Univerzity Karlovy. Dále snad za zmínku stojí třeba scénář, texty, výběr účinkujících a sled večera na oslavu 20. výročí PGAC na Kaskádě a třeba také vizuální a obsahovou prezentaci České PGA na historicky prvním společném večeru. Kdo tam byl a dával pozor, slyšel o PGAC věci, které předtím nikdo v tomto plénu neřekl. Ale pro mě osobně je nejvíc vzrušující a asi největší budoucí přínos, že jsem byl vybrán sepsat základní materiál pro zbudování Olympijského centra. Zatím jsme se Zdenkem Kodejšem dvoučlenný tým, ale ten materiál začíná být fakt kvalitní. Publikování na veřejnost je zatím předčasné. Těším se na jeho dopracovávání v širší skupině zodpovědných odborníků.

Budete-li zvolen, co Vaše zvolení přinese české PGA nového?
Změny ve všem podstatném navenek od PGAC směrem k odborné i laické veřejnosti, pár zpřesnění směrem dovnitř PGAC, lidské či profesní sepětí se všemi klíčovými institucemi „na trhu“ – od nového ministra školství, přes ČGF až třeba po vedení asociace majitelů a především – neustálou přítomnost v centru dění.

Jako jediný z kandidátů jste zatím nezveřejnil svoje teze s tím, že je řeknete až na konferenci. Proč?
Strávil jsem čtyři roky přemýšlením, diskutováním a snahou pochopit, jak naši dvacet plus dívku vyvést z bludného kruhu přešlapování v šeru nezájmu. Připravil jsem si nosný dokument, který mé plány osvítí v pravý čas, a těm, kteří opravdu přijdou se zájmem pomoci kandidátům. Prostě nechci něco prozradit konkurentům a něco se ani nehodí pro diskuzi na veřejnosti.

PGAC podepsala smlouvu s novým partnerem, libereckou společností Česká 1. Za touto společností, původně realitní kanceláří, ovšem figurují jména až příliš často propíraná severočeskými médii kvůli probíhajícím soudům. Nebojíte se stability spolupráce nebo negativního dopadu na pověst PGA?
Všichni musíme respektovat zákonnou presumpci nevinny, vše ostatní mohou být storky a legendy a třeba PR machinace… Kdo se v českém businessu pohybuje, tak ví, jak snadné je někoho přes média zcela očernit. Podílel jsem se – jako celý starý výbor – na komentování smlouvy, jejíž přípravu vedl P. Nitra, některé věci, které jsem tam chtěl, se tam nedostaly, ale i tak si myslím, že jsme udělali dobrý strategický krok.

Ve volebních výrocích všech kandidátů se opakuje zaklínadlo spolupráce s ČGF. Pamatuji si, že prezident PGAC byl členem výboru ČGF a komunikace byla pravidelná. V čem bude jiná ta nová komunikace s ČGF?
Právě, že vůbec nebyla pravidelná… Tehdejší vedení PGAC se nechalo odstrčit. Ztráta místa ve výboru a neschopnost prosadit se při řešení a rozhodování byly dvě z největších chyb minulého prezidenta (Petr Nitra – pozn. red.). Moje komunikace s ČGF by byla velmi přátelská, pragmatická, profesionální bez starých zátěží, emocí a žabomyších válek, které našemu golfu už léta škodí na všech frontách. Při několika příležitostech jsme si se Zdeňkem Kodejšem a dalšími načrtli jasně, co v ní musí být a jakým směrem společně půjdeme. Upřímně, není třeba vymýšlet kolo, golf a jeho řízení je tu už dlouho a stačí jen vědět, které postupy kdy aplikovat.

Je možné, že volby přinesou personální mix. Budete-li zvolen, jste schopen spolupracovat s případnými osobami z opoziční iniciativy, nebo dalšími, které jste si za spolupracovníky nevybral?
Různorodý mix je zárukou úspěchu v demokratickém systému. I když to je boj. Jejich iniciativu vůbec neberu jako opozici. Kde byli jim podobní před čtyřmi lety, když jsme všichni volali po změně a ruku pro práci zadarmo zvedli jen Trupl s Babickým….? Na druhou stranu, parta kamarádů není optimální výbor – reprezentuje jen jeden názor, členů je skoro 300. Výbor musí odrážet různé názorové proudy. Společníky si nevybírám, i když bych měl své favority, protože chci, aby si kolegové ve volebním plénu vybrali své vlastní reprezentanty, a navíc jsem lidsky přesvědčen, že v současném stavu nemá žádná skupinová kandidátka šanci uspět. Navíc si tahle skupina dala na seznam některé lidi lidsky či profesně ještě nezpůsobilé k vedení masy 300 individualit. Snad už mám věk, lidské i profesní zkušenosti na to, abych se s každým v zájmu dobré strategie dohodl.

Budete-li zvolen, budete hledat nové sídlo PGA místo původního, které bylo doposud v Mariánských Lázních? Jestliže ano, kde budete hledat?
Hledat nebudu, domácí úkol splněn, vše je předjednané. Praha. Víc v sobotu.

Opozice požaduje průhledné financování. Co to znamená?
To je otázka spíš pro ně…. Upřímně? Pro ty, kteří rozumí chodu, to bohužel především znamená, že některé procesy, skutečnosti a pravidla chování uvnitř v cechu zůstala – diplomaticky řečeno – touto skupinou opomenuta. Financování je – minimálně poslední čtyři roky – zcela průhledné, každý člen PGAC může dle libosti nahlížet, musí si jen zjistit, kde ho může vidět a komu si má říci. Je to stejné ve všech organizacích tohoto typu. Z řady vybočují jen nadační organizace. Nemůžou přece čekat, že rozpočet bude v sobotu v novinách? Ondra Trupl s pomocí Marie Stilerové dali rozpočet PGAC po odborné stránce dobře dohromady. Nota bene, co já pamatuji, rozpočet byl vždy předkládán na každé roční valné hromadě. No a pokud někdo nerozumí účetním termínům v jednotlivých řádkách, tak za tím musí jít a ptát se.

Co byste si přál sdělit návštěvníků Golf.cz?
Úspěšný rok Koně, což je jedno z nejatraktivnějších a nejpříznivějších znamení, pěknou sezonu a a samé dobré zkušenosti se jménem a lidmi od PGAC.

 

.