Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidlová poradna s Michaelem Jonem

Rozhodčí II.

A A A

Golfu zdar.

Zaujal mě dotaz zda může rozhodčí hrát turnaj, který rozhoduje. Jak by se řešilo, kdyby v takovém turnaji někde bylo potřeba rozhodnutí rozhodčího? Ten třeba patuje na 8 greenu a sporná situace je v jiném koutu hřiště? Asi v nějakých vyznamnějších soutěžích rozhodčí zároveň nehraje, ale co třeba takové HCP dny. Tam se to občas stává. Sice jsem nezažil že by někdo na takovém \"sranda\" turnaji volal rozhodčího. Obvykle se sporné situace řeší po kole v klubovně. To mi příjde logické už jen kvůli tempu hry a spádu turnaje. Ale co kdyby opravdu někdo chtěl před ránou konzultaci s rozhodčím?

Doufám že můj příspěvek není příliš zmatený a děkuji za odpověď.
Lukáš

Odpověď na dotaz


Nazdar! Lukáši,
příspěvek zmatený není. Jde o to, že není nikde zakázáno, aby hráč zároveň nevykonával funkci rozhodčího. To, že to může přinést různé komplikace, je jasné. Jen bych rád připomenul následující odstavce z Pravidel, které se v rámci tohoto dotazu hodí ocitovat:

34-2. Rozhodnutí rozhodčího Jestliže Soutěžní výbor jmenuje rozhodčího, je rozhodnutí tohoto rozhodčího konečné.

34-3. Rozhodnutí Soutěžního výboru Jestliže není jmenován rozhodčí, musí hráči jakýkoli svůj spor nebo pochybnosti týkající se Pravidel přednést Soutěžnímu výboru, jehož rozhodnutí je konečné. Pokud Soutěžní výbor nedokáže rozhodnout, přednese tento spor nebo pochybnost týkající se Pravidel „Výboru pro Pravidla golfu“ R&A, jehož rozhodnutí je konečné. Jestliže spor nebo pochybnost týkající se Pravidel nebyly předneseny „Výboru pro Pravidla golfu“, může hráč nebo hráči požadovat, aby byl „Výboru pro Pravidla golfu“ zaslán prostřednictvím pověřeného zástupce Soutěžního výboru dohodnutý popis situace s žádostí o vyjádření, zda vydané rozhodnutí bylo správné. Odpověď bude zaslána tomuto pověřenému zástupci Soutěžního výboru.
Pokud nebyla hra vedena v souladu s Pravidly golfu, nebude „Výbor pro Pravidla golfu“ rozhodovat v žádné sporné otázce.


– z výše uvedeného vyplývá, že valstně rozhodčí ani nemusí být jmenován

ETIKETA:
Duch hry
Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s Pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry.


No a na závěr velmi užitečné ale málo (bohužel!!!) používané pravidlo:
3-3. Pochybnosti o postupu
a. Postup

Pokud má hráč ve hře na rány během hraní jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, může jamku beztrestně dohrát dvěma míči.
Předtím, než v takové situaci hráč podnikne další kroky, musí hráč oznámit svému zapisovateli či spoluhráči svůj úmysl hrát dva míče a také to, který z míčů si přeje započítat, jestliže to Pravidla dovolí.
Hráč musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.
Poznámka: Jestliže hráč podnikne další kroky předtím, než danou situaci vyřeší, Pravidlo 3-3 se neuplatní. Započítává se výsledek dosažený původním míčem. Jestliže původní míč není mezi hranými míči, započítává se výsledek dosažený prvním míčem, který byl uveden do hry, a to i když Pravidla nepřipouštějí postup použitý pro tento míč. Hráč není nicméně potrestán za hru druhého míče a trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče se nezapočítávají.

b. Určení výsledku jamky
(i) Jestliže byl míč, který si hráč předem zvolil, aby se mu započítával, zahrán v souladu s Pravidly, je výsledkem hráče na jamce výsledek dosažený tímto míčem. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla připouštějí postup použitý pro tento míč.
(ii) Jestliže hráč předem neoznámí, že hodlá dohrát jamku dvěma míči nebo který z míčů si přeje započítat, započítává se výsledek dosažený původním míčem, pokud byl původní míč zahrán v souladu s Pravidly. Jestliže původní míč není mezi hranými míči, započítává se výsledek dosažený prvním míčem, který byl uveden do hry, pokud byl tento míč zahrán v souladu s Pravidly. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla připouštějí postup použitý pro tento míč.

Poznámka 1: Jestliže hráč hraje druhý míč podle Pravidla 3-3, pak se rány, zahrané následně po aplikaci tohoto Pravidla míčem, jehož výsledek se nezapočítává, ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče, nezapočítávají.
Poznámka 2: Druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 není provizorním míčem podle Pravidla 27-2.

Tak Lukáši, snad to pomůže nejenom Vám ale i dlaším kolegům a kolegyním. On totiž ten rozhodčí vůnec nemusí hrát a přesto může nastat situace, že není nablízku. Zastavit v takové chvíli z neznalosti pravidel turnaj je docela sobecké, že? Hezkou hru!
Pokud tento dotaz neobsahuje odpověď toho co jste hledali, zeptejte se sami v poradně!

« Předchozí dotazNásledující dotaz »« zpět do poradny


Na Vaše dotazy o pravidlech odpovídá Michael Jon, který je rozhodčím s mezinárodní licencí. V roce 2007 složil zkoušky na R&A Referees School v StAndrews, v roce 2014 tento úspěch zopakoval na Tournament Administrators and Referees School tamtéž, když reprezentoval PGAs of Europe.

Je prvním (a zatím jediným) Čechem a rozhodčím z postkomunistické Evropy vůbec, který se dostal do elitního výběru nejvyšší profesionální série. Od roku 2012 pracuje pro Ladies European Tour a je stálým členem Sport Department LET a v prosinci roku 2016 dosáhl počet turnajů LET, na kterých se podílel, čísla 50. Soudcoval třikrát RICOH Women’s British Open, dvakrát Major LPGA – EVIAN Championship a v roce 2015 nechyběla ani největší premiéra při Solheim Cupu, včetně juniorského.
Na bugyně seděl na European Tour 2009, 2010 a 2011 v Čeladné a 2014, 2015 a 2016 na Albatrossu i při European Senior Tour 2008 – 2011 na Casa Serena (zde byl také oficiálním startérem turnaje), na seznamu má i sedm turnajů European Challenge Tour.
Po čtyřech letech, kdy byl členem týmu rozhodčích PGAs of Europe, se v lednu roku 2017 stal turnajovým ředitelem této organizace a premiéru si odbyl při PGA’s of Europe Fourball Championship.
Jako rozhodčí pracoval na turnajích R&A (The Open Local Qualifier), PGA Tour de Espana, Alps Tour a EPD Tour. Devět let byl turnajovým ředitelem a hlavním rozhodčím Czech PGA Tour. V roce 2012 řídil World University Golf Championship (ředitel turnaje a technický delegát International Golf Federation). Od roku 2016 je členem Sport Committee European Disabled Golf Association. V roce 2016 získal Zvláštní cenu partnerů ankety Golfista roku. Do jeho publikační činnosti patří mimo jiné „Příručka golfového rozhodčího“ a kapesní publikace pravidel časopisu ForGolf. Je spoluautorem oficiálního překladu Ilustrovaných pravidel R&A (edice 2008) a publikace Craiga Daviese a Vince DiSiai „Golf – Anatomie“ do češtiny.

JonMichael_1032016_02Michael Jon
Komentáře
TOPlist
Squaree 300
Karlovy Vary Square 300 od 29.4.2019