Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Předmluva

Tato kniha obsahuje Pravidla golfu, která budou celosvětově platná od 1. ledna 2012. Představuje vyvrcholení čtyřleté práce R&A Rules Limited a United States Golf Association (USGA), které předcházely konzultace s jinými golfovými organizacemi z celého světa.

I když je důležité, aby Pravidla věrně respektovala historický základ, musí být zároveň jasná, ucelená a odpovídající dnešní hře a případné tresty musí být přiměřené. K zajištění těchto cílů je třeba Pravidla pravidelně revidovat. Tato verze je nejnovějším stupněm tohoto vývoje.

R&A Rules Limited i USGA se snaží, aby byla zachována celistvost golfu na všech úrovních a aby byla zdůrazněna důležitost respektování a dodržování Pravidel.

Rádi bychom poděkovali za vykonanou práci nejen příslušným výborům, ale také všem těm dalším lidem, kteří nejrůznějšími způsoby a měrou přispěli ke vzniku této revidované verze.

Alan W J Holmes
předseda pravidlové komise
R&A Rules Limited

Glen D Nager
předseda pravidlové komise
United States Golf Association



    Zpět
    TOPlist