Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Pravidlo 5 | Míč

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho míč vyhovující, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat vzorek míče, který hodlá vyrábět, k posouzení, zda tento míč vyhovuje Pravidlům. Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením míče na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek zaslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že míč Pravidlům nevyhovuje.Zpět
TOPlist