Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Pravidlo 21 | Čištění míče

Míč na jamkovišti se smí očistit, pokud byl zvednut podle Pravidla 16-1b. Jinde se zvednutý míč smí očistit s výjimkou případů, kdy byl zvednut:
a. kvůli zjištění, zda není nezpůsobilý ke hře (Pravidlo 5-3);
b. kvůli identifikaci (Pravidlo 12-2); v takovém případě se smí očistit jen natolik, kolik je nezbytné k identifikaci míče; nebo
c. protože napomáhal nebo překážel ve hře (Pravidlo 22).

Jestliže hráč očistí míč během hraní jamky kromě případů povolených tímto Pravidlem, je potrestán jednou trestnou ranou a míč, pokud byl zvednut, musí být vrácen na původní místo. Jestliže hráč nevrátí míč na původní místo, ačkoli tak měl učinit, je potrestán všeobecným trestem podle příslušného Pravidla, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 21.

Výjimka: Jestliže je hráč potrestán za to, že nepostupoval v souladu s Pravidlem 5-3, 12-2 nebo 22, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 21.    Zpět
    TOPlist