Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Jak používat pravidla

Je zřejmé, že ne každý, kdo má výtisk Pravidel, je prostuduje od první do poslední stránky. Většina golfistů se do Pravidel podívá jen když potřebuje vyřešit pravidlový problém na hřišti. Nicméně, abyste měli základní znalosti Pravidel a hráli golf rozumným způsobem, doporučujeme, abyste si přečetli alespoň „Stručného průvodce Pravidly“ a oddíl „Etiketa“, které jsou součástí této publikace.

V případě pravidlového problému na hřišti by ke zjištění odpovídajícího Pravidla a nalezení správné odpovědi měl pomoci rejstřík uvedený na konci Pravidel. Například pokud hráč náhodou pohne značkou označující polohu míče, když zvedá svůj míč na jamkovišti, určete příslušná otázce klíčová slova, jako jsou „předmět označující polohu míče“, „zvedání míče“ a „jamkoviště“ a vyhledejte si tyto pojmy v rejstříku. Příslušné pravidlo (Pravidlo 20-1) naleznete pod hlavičkou „Předmět označující polohu míče“ a „Zvednutí míče“. Přečtením tohoto Pravidla si pak potvrdíte správnou odpověď.

Kromě určení klíčových slov a použití rejstříku pomohou k efektivnímu a přesnému užití Pravidel následující body:


Rozlišujte formulace

Pravidla jsou psána velmi přesnou a promyšlenou formou. Měli byste mít na zřeteli a chápat následující rozdíly v použití slov:
• „může, smí“ = možnost, možný, volitelný postup (např. hráč může zrušit ránu)
• „měl by“ = doporučení, doporučený postup, který však není povinný (např. zapisovatel by měl zkontrolovat výsledek)
• „musí“ = předpis (a trest, pokud nedojde k jeho naplnění) (např. hole musí splňovat)
• „míč“ = je možno provést nahrazení míče (např. Pravidla 26, 27 a 28)
• „původní míč“ = nelze provést nahrazení míče (např. Pravidla 24-2 a 25-1)


Znejte definice

Pravidla obsahují více než padesát definovaných pojmů (jako např. Půda v abnormálním stavu, Pole atd.), které tvoří základ, na němž jsou Pravidla vystavěna. Dobrá znalost těchto definovaných pojmů (v textu jsou psány kurzívou) je velmi důležitá pro správné použití Pravidel.


Fakta případu

K zodpovězení otázky týkající se Pravidel je nutno vzít do úvahy příslušná fakta a okolnosti případu. Měli byste určit
• Formu hry (např. hra na jamky nebo hra na rány, dvouhra, čtyřhra, hra čtyřmi míči)
• Koho se situace týká (např. hráče, jeho partnera nebo nosiče, vnějšího vlivu)
• Kde situace nastala (např. na odpališti, v bankru, ve vodní překážce, na jamkovišti)
• Co se skutečně událo
• Časové souvislosti (např. hráč již odevzdal výsledkový lístek, soutěž byla ukončena)


Odvolávejte se na text Pravidel

Jak je uvedeno výše, pro většinu otázek, které mohou vyvstat na hřišti, by měl poskytnout odpověď rejstříkový odkaz a text příslušného Pravidla. V případě pochybností hrajte hřiště, jak je naleznete, a míč, jak leží. Po návratu do klubovny předložte problém Soutěžnímu výboru. Při řešení otázek, které nejsou zcela jasné z textu samotných Pravidel, pak může pomoci nahlédnutí do „Rozhodnutí o pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf).    Zpět
    TOPlist