Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

III. Úleva

Hráč může využít úlevu od překážení DNZ, a to i když je tato DNZ mimo hřiště, následovně:

(a) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí se určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od překážení popsaného v odstavci II (c) není v překážce ani na jamkovišti. Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa a na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

(b) V překážce: Jestliže je míč v překážce, musí jej hráč zvednout a spustit buď:
(i) Beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem IIIa s tím, že nejbližší část hřiště poskytující úplnou úlevu musí být v dané překážce a míč se musí spustit v dané překážce. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně spustit v dané překážce na takovou část hřiště, která poskytuje největší možnou úlevu; nebo
(ii) S připočtením jedné trestné rány mimo danou překážku následovně: musí se určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od překážení popsaného v odstavci II (c) není v překážce. Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa a na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

Míč zvednutý podle odstavce III se smí očistit.

Poznámka 1: Je rána zjevně neproveditelná, nebo v případě překážení ve směru hry je zjevně neproveditelná taková rána, aby míč mohl skončit na přímé spojnici k jamce, a to kvůli překážení něčeho jinéhéo než DNZ;

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit podle tohoto Místního pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, které (a) dovoluje nebo přikazuje hráči využít dropovací zónu, když využívá úlevu od DNZ, nebo (b) dovoluje hráči jako další možnost spustit míč na opačné straně DNZ, než je místo určené v souladu s odstavcem III, avšak jinak v souladu s odstavcem III.

Výjimky: Jestliže hráčův míč leží před DNZ nebo za ní (tedy nikoli v ní, pod ní nebo na ní), nemůže hráč využít úlevu podle odstavce III, pokud:

1. Je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu nebo v případě překážení ve směru hry zahrál takovou ránu, že by míč skončil na přímé spojnici k jamce, a to kvůli překážení něčeho jiného než kvůli překážení DNZ;

2. By k překážení DNZ docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry; nebo

3. V případě překážení ve směru hry je zjevně nesmyslné očekávat, že by hráč dokázal zahrát míč dostatečně daleko směrem k jamce tak, aby míč dosáhl této DNZ.

Jestliže hráč, který není oprávněn k využití úlevy kvůli těmto výjimkám, může, pokud jeho míč leží v poli nebo je v bankru, využít úlevu podle Pravidla 24-2, pokud je to možné. Pokud je míč ve vodní překážce, může hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce, nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist