Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

III. Překážení v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu

CHB překáží, pokud překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Pokud dochází k překážení, musí hráč použít následující úlevu:

(a) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí se na hřišti určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) nedochází v něm k překážení CHB a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Hráč pak musí míč zvednout a beztrestně jej spustit do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

(b) V překážce: Jestliže je míč v překážce, musí hráč míč zvednout a spustit jej buď:
(i) beztrestně v překážce co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce a na takovou část hřiště, která poskytuje úplnou úlevu od dané CHB; nebo
(ii) s připočtením jedné trestné rány mimo překážku tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za překážkou se smí míč spustit. Navíc může hráč, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 26 nebo 28.

(c) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na takové nejbližší místo od původního místa, které poskytuje úplnou úlevu od překážení CHB, avšak ne blíže jamce ani v překážce.

Míč zvednutý podle odstavce III tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle odstavce III tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než dané CHB, nebo (b) by k překážení této CHB docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Poznámka: V případě závažného porušení tohoto Místního pravidla může Soutěžní výbor udělit trest diskvalifikace.“

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist