Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

e. Okraje travních drnů

Jestliže chce Soutěžní výbor povolit úlevu od okrajů travních drnů, avšak nikoli od drnů samotných, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Okraje travních drnů (nikoli travní drny samy o sobě) v poli jsou prohlášeny za půdu v opravě. Překážení takového okraje v hráčově postoji nicméně není považováno za překážení podle Pravidla 25-1. Jestliže míč leží na okraji travního drnu nebo se tohoto okraje dotýká, nebo pokud tento okraj překáží v prostoru hráčova zamýšleného švihu, může hráč využít úlevu podle Pravidla 25-1. Všechny okraje drnů v jedné souvisle vydrnované oblasti jsou považovány za tentýž okraj.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“



    Zpět
    TOPlist