Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Dodatek IV - Zařízení a další výstroj

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda by použití určitého zařízení nebo další výstroje představovalo porušení Pravidel, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek zařízení nebo další výstroje, které hodlá vyrábět, k posouzení, zda by jejich použití během stanoveného kola znamenalo pro hráče porušení Pravidla 14-3. Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením zařízení nebo další výstroje na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek zaslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že použití tohoto zařízení nebo další výstroje je v rozporu s Pravidly.

Následující odstavce předepisují obecné směrnice týkající se zařízení a další výstroje, včetně specifi kací a výkladů. Tyto by měly být čteny v souvislosti s Pravidlem 11-1 (Nasazení míče) a Pravidlem 14-3 (Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje).

Odpovědi v poradněZpět
TOPlist