Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Dodatek II - Tvar a provedení holí

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho hůl vyhovující, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek hole, kterou hodlá vyrábět, k posouzení, zda tato hůl vyhovuje Pravidlům. Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením hole na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek zaslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že hůl Pravidlům nevyhovuje.

Následující odstavce předepisují obecné směrnice pro tvar a provedení holí, včetně specifikací a výkladů. Další informace týkající se těchto směrnic jsou obsaženy v publikaci “Průvodce pravidly týkající se holí a míčů“ (A Guide to the Rules on Clubs and Balls). Jestliže je požadováno, aby hůl nebo její část splňovala určitou podmínku uvedenou v Pravidlech, musí být navržena a vyrobena se záměrem tuto podmínku splňovat.

TOPlist