Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

d. Nasměrování

Při normálním založení hole musí její násada směřovat tak, že:

(i) průmět přímé části násady na svislou rovinu procházející špičkou a patkou hole svírá se svislicí úhel nejméně 10 stupňů (viz obr. II);  pokud celkový tvar hole umožňuje hráči, aby ji efektivně používal ve svislé nebo skorosvislé poloze, může požadavek na odchylku násady od svislice být až 25 stupňů;
(ii) průmět přímé části násady na svislou rovinu podél zamýšleného směru hry svírá se svislicí úhel nejvýše 20 stupňů směrem dopředu a nejvýše 10 stupňů směrem dozadu (viz obr. III)..

Kromě patrů musí být celá patka hole ve vzdálenosti nejvýše 0,625 palce (15,88 mm) od roviny určené osou přímé části násady a vodorovným zamýšleným směrem hry (viz obr. IV).    Zpět
    TOPlist