Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Část C | Podmínky soutěže

Pravidlo 33-1 určuje, že „Soutěžní výbor musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát.“ Tyto podmínky by měly obsahovat řadu údajů, jako jsou způsob přihlášení, způsobilost k účasti, počet kol, na který se soutěž hraje atd., což jsou témata, která nepřísluší rozebírat v rámci Pravidel golfu nebo tohoto Dodatku. Podrobné údaje týkající se těchto témat jsou uvedeny v „Rozhodnutích o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf) u Pravidla 33-1 a v „Průvodci pořádáním soutěží“ (Guidance on Running a Competition).

Nicméně existuje řada skutečností, které mohou být zahrnuty v podmínkách soutěže, na které je Soutěžní výbor výslovně upozorněn Poznámkou u příslušného Pravidla. Jedná se o:  Zpět
TOPlist