Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

Část A | Místní pravidla

Podle Pravidla 33-8a může Soutěžní výbor vytvářet a zveřejňovat Místní pravidla, která se týkají místních neobvyklých podmínek, pokud jsou tato Místní pravidla v souladu se zásadami ustanovenými v tomto Dodatku. Podrobné informace ohledně přijatelných a zakázaných Místních pravidel jsou navíc uvedeny v „Rozhodnutích o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf) u Pravidla 33-8 a v „Průvodci pořádáním soutěží“ (Guidance on Running a Competition).

Jestliže místní neobvyklé podmínky překážejí řádné hře a Soutěžní výbor pokládá za nezbytné pozměnit některé Pravidlo golfu, musí k tomu získat souhlas R&A.

Odpovědi v poradněZpět
TOPlist