Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

c. Značení úderové oblasti

Jestliže má hůl v úderové oblasti drážky nebo důlky, musí být tyto navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly následující podmínky:

(i) Drážky
• Drážky musí být přímé a rovnoběžné.
• Drážky musí mít symetrický a nesbíhavý profil (viz obr. XI).


• *Drážky holí s náklonem úderové plochy alespoň 25 stupňů musí mít jednoduchý profil
• Šířka, rozteč a profil drážek musí být shodné na celé úderové ploše (u dřev mohou být povoleny určité výjimky).
• Případné zakulacení hran drážek nesmí přesáhnout poloměr 0,020 palce (0,508 mm)
• Šířka drážek (W) nesmí přesáhnout 0,035 palce (0,9 mm) při použití 30stupňové metody měření podle R&A.
• Vzdálenost mezi sousedními drážkami (S) nesmí být menší než trojnásobek šířky drážky a ne menší než 0,075 palce (1,905 mm).
• Hloubka drážek nesmí přesáhnout 0,020 palce (0,508 mm).
• Kromě drajvrů nesmí plocha průřezu (A) drážky vydělená roztečí (W+S) drážek přesáhnout 0,0030 čtverečního palce na palec (0,0762 mm2/mm) (viz obr. XII).

• Drážky nesmí mít ostré hrany ani vyvýšené okraje.

• *Drážky holí s náklonem úderové plochy alespoň 25 stupňů musí mít hrany v podstatě ve formě kruhového oblouku s efektivním poloměrem alespoň 0,010 palce (0,254 mm) a nejvýše 0,020 palce (0,508 mm), měřeno způsobem znázorněným na obr. XII.  Jsou povoleny odchylky efektivního průměru v mezích 0,001 palce (0,0254 mm).

(ii) Důlky
• Největší povolený rozměr libovolného důlku je 0,075 palce (1,905 mm).
• Sousední důlky nebo důlky od drážek musí být od sebe vzdáleny nejméně 0,168 palce (4,27 mm), měřeno od středů důlků i drážek.
• Hloubka důlku nesmí přesáhnout 0,040 palce (1,02 mm).
• Důlky nesmí mít ostré hrany ani vyvýšené okraje (praktický test).
• *Důlky holí s náklonem úderové plochy alespoň 25 stupňů musí mít mít hrany v podstatě ve formě kruhového oblouku s efektivním poloměrem alespoň 0,010 palce (0,254 mm) a nejvýše 0,020 palce (0,508 mm), měřeno způsobem znázorněným na obr. XII. Jsou povoleny odchylky efektivního průměru v mezích 0,001 palce (0,0254 mm).

Poznámka 1: Specifikace ohledně drážek a důlků označené hvězdičkou (*) se vztahují pouze na nové modely holí vyrobené po 1. lednu 2010 a také na každou hůl, u které bylo značení úderové oblasti úmyslně změněno, např. předrážkováním. Pro dohledání dalších informací ohledně statusu holí vyrobených před 1. lednem 2010 využijte sekci "Equipment Search" na stránkách www.randa.org .

Poznámka 2: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže stanovit, že všechny hole, které hráč nese, musí splňovat specifikace ohledně drážek a důlků označené hvězdičkou (*). Takováto podmínka je doporučena pouze pro soutěže špičkových hráčů. Další informace lze nalézt v Rozhodnutí 4-1/1 v "Rozhodnutích o pravidlech golfu" (Decisions on the Rules of Golf).    Zpět
    TOPlist