Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

c. Soutěže jednotlivců

Amatérský golfista, který se účastní soutěže jednotlivců, může obdržet úhradu výdajů, pokud splňuje následující ustanovení:
(i) Pokud se soutěž koná v hráčově vlastní zemi, musí být úhrada výdajů schválena a provedena skrze hráčův národní, státní, oblastní či krajský svaz nebo asociaci, nebo může, se svolením takovéhoto orgánu, provést úhradu hráčův klub. 
(ii) Jestliže se soutěž koná v zahraničí, musí být úhrada výdajů schválena a provedena skrze hráčův národní, státní, oblastní či krajský svaz nebo asociaci, nebo může, se svolením hráčova národního svazu nebo asociace, úhradu provést orgán řídící golf na území, na kterém se soutěž koná.

Řídící orgán může vydat omezení ohledně úhrady výdajů na určitý počet soutěžních dnů v rámci jednoho kalendářního roku, a amatérský golfista nesmí tento limit překročit. V tomto případě se do výdajů započítává také přiměřený čas potřebný na cestu a tréninkové dny ve spojitosti se soutěžními dny.

Výjimka: Amatérský golfista nesmí obdržet, ať už přímo nebo nepřímo, úhradu výdajů od profesionálního agenta (viz Pravidlo 2-1), nebo z jiného podobného zdroje podle toho, jak určí řídící orgán.

Poznámka: Amatérský golfista mající golfovou dovednost či věhlas nesmí dělat reklamu či jinak propagovat zdroj, od kterého obdržel úhradu výdajů (viz Pravidlo 6-2), kromě případů povolených Pravidly.      Zpět
    TOPlist