Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

c. Směna výher

Amatérský golfista nesmí směnit výhru nebo výherní poukaz za peníze. Výjimka: Amatérský golfista může odevzdat výherní poukaz národní, státní, oblastní či krajské asociaci a poté obdržet úhradu výloh spojených s účastí v golfové soutěži ve výši tohoto poukazu, pokud je úhrada těchto výloh povolena Pravidlem 4-2. Poznámka 1: Povinnost prokázat maloobchodní hodnotu určité výhry leží na Soutěžním výboru řídícím danou soutěž. Poznámka 2: Je doporučeno, aby celková hodnota výher v soutěži hrané bez hendikepů nebo libovolného rozdělení cen v soutěži hrané s hendikepy nepřesáhla dvojnásobek předepsaného omezení v soutěži hrané na 18 jamek, trojnásobek v soutěži hrané na 36 jamek, pětinásobek v soutěži hrané na 54 jamek a šestinásobek v soutěži hrané na 72 jamek.


    Zpět
    TOPlist