Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

c. Podmínka jednoho míče

Jestliže je žádoucí, aby bylo během stanoveného kola zakázáno měnit značku a typ míče, je doporučena následující podmínka:

Omezení míčů používaných během kola: (Poznámka u Pravidla 5-1)

(i) Podmínka jednoho míče
Během stanoveného kola musí všechny míče, které hráč používá, mít stejnou značku a být stejného typu tak, jak je to uvedeno pod jedním heslem v platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů.“

Poznámka: Jestliže je spuštěn nebo umístěn míč, který má jinou značku nebo je jiného typu, může se beztrestně zvednout a hráč pak musí spustit nebo umístit vhodný míč (Pravidlo 20-6).

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Hra na jamky - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení této Podmínky).
Soutěže proti par a proti bogey - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a
Stableford - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b

(ii) Postup při zjištění porušení podmínky
Jestliže hráč zjistí, že hrál míčem, kterým porušil uvedenou podmínku, musí jej vyřadit ze hry dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, a musí dokončit kolo za použití vyhovujícího míče, jinak je diskvalifikován. Pokud dojde k tomuto zjištění během hraní jamky a hráč si zvolí, že nahradí používaný míč vyhovujícím míčem ještě před dohráním jamky, musí umístit vyhovující míč na místo, kde ležel míč porušující tuto Podmínku.“    Zpět
    TOPlist