Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

c. Míč v půdě v abnormálním stavu nenalezen

Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k půdě v abnormálním stavu, je v této půdě v abnormálním stavu. Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že míč je v půdě v abnormálním stavu. Jinak musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v půdě v abnormálním stavu, může hráč využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak musí postupovat následovně:
(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je v poli, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(i).
(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je v bankru, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(ii).
(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.
(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je na jamkovišti, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(iii).

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist