Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

c. Kdy se spuštění opakuje

Míč se musí beztrestně spustit znovu, jestliže se:
(i) zakutálí do překážky a zastaví se v ní;
(ii) vykutálí z překážky a zastaví se mimo ni;
(iii) zakutálí na jamkoviště a zastaví se na něm;
(iv) zakutálí mimo hřiště a zastaví se tam;
(v) zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od jakého tam hráč využil úlevu podle Pravidla 24-2b (nepohyblivá závada), Pravidla 25-1 (půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (nesprávné jamkoviště) nebo Místního pravidla (Pravidlo 33-8a), a zastaví se nebo se zakutálí zpět do díry po dopadu, odkud byl zvednut podle Pravidla 25-2 (zabořený míč);
(vi) odkutálí a zastaví dál než na dvě délky hole od místa, kde se poprvé dotkl části hřiště; nebo
(vii) odkutálí a zastaví blíže jamce, než je:
(a) jeho původní poloha nebo stanovená poloha (viz Pravidlo 20- 2b), ledaže by to bylo Pravidly povoleno; nebo
(b) nejbližší místo úlevy nebo místo největší možné úlevy (Pravidlo 24-2, 25-1 nebo 25-3); nebo
(c) místo, kde míč naposledy překročil hranice vodní překážky nebo podélné vodní překážky (Pravidlo 26-1).

Jestliže se míč při opakovaném spuštění zakutálí do kterékoli výše vyjmenované polohy, musí se umístit co nejblíže místu, kde se při opakovaném spuštění poprvé dotkl části hřiště.

Poznámka 1: Jestliže se míč, který byl spuštěn nebo opakovaně spuštěn, zastaví a teprve následně se pohne, musí se hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má opakovaně spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

(Použití dropovací zóny - viz Dodatek I, Část B, Odstavec 8)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist