Pravidla Golfu

c. Kdy se spuštění opakuje

Míč se musí beztrestně spustit znovu, jestliže se:
(i) zakutálí do překážky a zastaví se v ní;
(ii) vykutálí z překážky a zastaví se mimo ni;
(iii) zakutálí na jamkoviště a zastaví se na něm;
(iv) zakutálí mimo hřiště a zastaví se tam;
(v) zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od jakého tam hráč využil úlevu podle Pravidla 24-2b (nepohyblivá závada), Pravidla 25-1 (půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (nesprávné jamkoviště) nebo Místního pravidla (Pravidlo 33-8a), a zastaví se nebo se zakutálí zpět do díry po dopadu, odkud byl zvednut podle Pravidla 25-2 (zabořený míč);
(vi) odkutálí a zastaví dál než na dvě délky hole od místa, kde se poprvé dotkl části hřiště; nebo
(vii) odkutálí a zastaví blíže jamce, než je:
(a) jeho původní poloha nebo stanovená poloha (viz Pravidlo 20- 2b), ledaže by to bylo Pravidly povoleno; nebo
(b) nejbližší místo úlevy nebo místo největší možné úlevy (Pravidlo 24-2, 25-1 nebo 25-3); nebo
(c) místo, kde míč naposledy překročil hranice vodní překážky nebo podélné vodní překážky (Pravidlo 26-1).

Jestliže se míč při opakovaném spuštění zakutálí do kterékoli výše vyjmenované polohy, musí se umístit co nejblíže místu, kde se při opakovaném spuštění poprvé dotkl části hřiště.

Poznámka 1: Jestliže se míč, který byl spuštěn nebo opakovaně spuštěn, zastaví a teprve následně se pohne, musí se hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má opakovaně spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

(Použití dropovací zóny - viz Dodatek I, Část B, Odstavec 8)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist