Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

c. Hra na rány

Jestliže soutěžící zahraje ránu z nesprávného místa, je potrestán dvěma trestnými ranami podle příslušného Pravidla. Pokud nedošlo k závažnému porušení Pravidel (viz Poznámka 1), musí hráč dohrát jamku míčem zahraným z nesprávného místa, aniž by svou chybu napravoval.

Jestliže soutěžící zjistí, že hrál z nesprávného místa, a domnívá se, že by mohlo jít o závažné porušení Pravidel, musí předtím, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, dohrát jamku druhým míčem v souladu s Pravidly. Pokud se jedná o poslední jamku kola, musí předtím, než opustí jamkoviště, ohlásit, že dohraje jamku druhým míčem v souladu s Pravidly.

Jestliže soutěžící hrál druhý míč, musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován. Soutěžní výbor musí určit, jestli došlo k závažnému porušení Pravidel. Pokud ano, započítává se výsledek dosažený druhým míčem a soutěžící si k němu musí přičíst dvě trestné rány. Pokud došlo k závažnému porušení Pravidel a soutěžící svou chybu nenapravil výše uvedeným způsobem, je diskvalifikován.

Poznámka 1: Soutěžící se dopustí závažného porušení Pravidel, jestliže Soutěžní výbor usoudí, že v důsledku hry z nesprávného místa získal významnou výhodu.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící hraje druhý míč podle Pravidla 20-7c a následně je určeno, že se výsledek tohoto míče nezapočítává, pak se rány zahrané tímto míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají. Jestliže se počítá výsledek dosažený druhým míčem, pak se rána zahraná původním míčem z nesprávného místa ani žádné rány následně zahrané původním míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní původního míče nezapočítávají.

Poznámka 3: Jestliže je soutěžící potrestán za hru z nesprávného místa, neobdrží již žádný další trest za:
(a) nahrazení míče, když k tomu nebyl oprávněn;
(b) spuštění míče, když Pravidla předepisovala jeho umístění, nebo umístění míče, když Pravidla předepisovala jeho spuštění;
(c) spuštění míče nesprávným způsobem; nebo
(d) to, že míč byl dán do hry osobou, které to Pravidla neumožňují.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist