Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

c. „Povolené stavění“ a „Pravidla pro zimní období“

Nahodilé místní neobvyklé podmínky, které by mohly překážet spravedlivé hře, ale nejsou rozšířené, by měly být prohlášeny za půdu v opravě, o které pojednává Pravidlo 25.

Nepříznivé podmínky, jako je množství sněhu, jarní tání, dlouhé deště nebo extrémní horko, mohou nicméně způsobit neuspokojivý stav drah, a někdy dokonce zabránit použití sekací techniky. Jestliže takové podmínky převládají na celém hřišti do té míry, že Soutěžní výbor usoudí, že „Povolené stavění“ nebo „Pravidla pro zimní období“ podpoří spravedlivou hru nebo napomohou ochraně hřiště, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Jestliže míč leží na nízko sekané ploše v poli (případně blíže určené oblasti, např. na 6. jamce), může se beztrestně zvednout a očistit. Předtím, než hráč míč zvedne, musí označit jeho polohu. Zvednutý míč se musí umístit do vzdálenosti (upřesnění oblasti např. 15 cm, jedné délky hole atd.) od původního místa, avšak ne blíže jamce ani v překážce nebo na jamkovišti.

Hráč může svůj míč umístit pouze jednou a míč je ve hře, jakmile je umístěn (Pravidlo 20-4). Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, platí Pravidlo 20-3d. Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

Jestliže hráč neoznačí polohu míče předtím, než jej zvedne, nebo s ním pohne jiným způsobem, např. kutálením za pomoci hole, je potrestán jednou trestnou ranou.

Poznámka: „Nízko sekanou plochou“ se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou (rough), posečená na výšku dráhy (fairway) nebo níže.

*TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.
*Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení tohoto Místního pravidla, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Místního pravidla.“

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist