Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

b. Soutěže Stableford

V soutěžích Stableford se počítají body získané na každé jamce v závislosti na pevně stanoveném počtu ran, a to následovně:

Jamka zahrána za..................................................................................Body

Více než jednu ránu nad daný počet nebo žádný výsledek .......................... 0
Jednu ránu nad daný počet .................................................................... 1
Daný počet ran ..................................................................................... 2
Jednu ránu pod daný počet..................................................................... 3
Dvě rány pod daný počet........................................................................ 4
Tři rány pod daný počet.......................................................................... 5
Čtyři rány pod daný počet....................................................................... 6

Vítězí soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů.

Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž čistý výsledek hráče znamená zisk jednoho nebo více bodů.

Poznámka 1: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo, ve kterém je stanoven nejvyšší možný trest v jednom kole, musí toto porušení Pravidel nahlásit Soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován. Soutěžní výbor upraví jeho celkový bodový výsledek odečtením dvou bodů za každou jamku, na níž došlo nějakému takovému porušení Pravidel, přičemž nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení čtyř bodů za každé z porušených Pravidel.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo 6-3a (Čas startu), avšak dostaví se na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, nebo Pravidlo 6-7 (Nepřípustné zdržování; Pomalá hra), upraví Soutěžní výbor jeho výsledek odečtením dvou bodů od celkového výsledku.
Ohledně opakovaného porušení Pravidla 6-7, viz Pravidlo 32-2a.    Zpět
    TOPlist