Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

b. Rozměry, objem a moment setrvačnosti

(i) Dřeva
Jestliže je hůl přiložena k zemi pod úhlem 60 stupňů, pak hlava hole musí splňovat tato omezení:
• vzdálenost od patky po špičku hlavy hole je větší než vzdálenost od líce po zadní stranu hlavy hole;
• vzdálenost od patky po špičku hlavy hole je nejvýše 5 palců (127 mm);  
• vzdálenost od spodku po vrcholek hlavy hole, včetně všech povolených prvků, je nejvýše 2,8 palce (71,12 mm).

Tyto rozměry se měří ve vodorovném směru mezi svislými průměty nejzazších bodů:
• patky a špičky hlavy hole;  
• líce a zadní strany hlavy hole (viz obr. VIII, rozměr A); 
a ve svislém směru mezi vodorovnými průměty nejzazších bodů spodku a vrcholku hlavy hole (viz obr. VIII, rozměr B).. Pokud nejzazší bod patky nelze jednoznačně určit, považuje se za něj bod ve výši 0,875 palce (22,23 mm) nad vodorovnou rovinou, na které hůl spočívá (viz obr. VIII, rozměr C).

Objem hlavy hole nesmí přesáhnout 460 cm3 (28,06 in3) s povolenou tolerancí 10 cm3 (0,61 in3).

Jestliže je hůl přiložena k zemi pod úhlem 60 stupňů, tak složka momentu setrvačnosti podél svislé osy vedené skrz hlavu hole nesmí převýšit 5900 g cm2 (32,259 oz in2), s tolerancí 100 g cm2 (0,547 oz in2) pro testování.

(ii) Železa
Jestliže je hůl přiložena k zemi ve své normální poloze při založení, rozměry hlavy hole musí splňovat podmínku, že vzdálenost od patky po špičku je větší než vzdálenost od líce po zadní stranu.

(iii) Patry
Jestliže je hůl přiložena k zemi ve své normální poloze při založení, rozměry hlavy hole musí splňovat následující podmínky:
• vzdálenost od patky po špičku je větší než vzdálenost od líce po zadní stranu
• vzdálenost od patky po špičku je nejvýše 7 palců (177,8 mm)
• vzdálenost od patky po špičku líce je větší nebo rovna dvou třetinám vzdálenosti od líce po zadní stranu
• vzdálenost od patky po špičku líce je větší nebo rovna jedné polovině vzdálenosti od patky po špičku celé hlavy hole
• vzdálenost od spodku po vrcholek hlavy hole, včetně všech povolených prvků, je nejvýše 2,5 palce (63,5 mm).

U tradičně tvarovaných hlav holí se všechny rozměry měří ve vodorovném směru mezi svislými průměty nejzazších bodů:
• patky a špičky hlavy hole;
• patky a špičky líce; a
• líce a zadní strany hlavy hole;
a ve svislém směru mezi vodorovnými průměty nejzazších bodů spodku a vršku hlavy hole.

U nezvykle tvarovaných hlavy holí se vzdálenost od patky po špičku hlavy hole může měřit na líci.    Zpět
    TOPlist