Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

b. Profesionální agenti, sponzoři a další třetí strany

Amatérský golfista může uzavřít smlouvu nebo dohodu s třetí stranou (včetně, avšak nikoli výlučně, s profesionálním agentem nebo sponzorem), pokud:
(i) dovršil alespoň 18. rok věku,
(ii) smlouva nebo dohoda se týká výhradně jeho budoucnosti coby profesionálního golfisty a nesjednává jeho účast v nějaké amatérské nebo profesionální soutěži coby amatérského golfisty, a
(iii) neobdrží žádnou platbu či jinou kompenzaci ani nezíská žádný finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfistou, kromě případů povolených Pravidly.

Výjimka: V jednotlivých případech a za zvláštních okolností může amatérský golfista, kterému ještě nebylo 18 let, požádat svůj řídící orgán o svolení k tomu, aby mohl uzavřít takovouto smlouvu, pokud se jedná o smlouvu nejvýše na 12 měsíců a nejde o smlouvu obnovitelnou.

Poznámka 1: Amatérský golfista by se měl předtím, než podepíše podobnou smlouvu nebo dohodu se třetí stranou, poradit se svým řídícím orgánem ohledně toho, zda tato vyhovuje Pravidlům.

Poznámka 2: Jestliže je amatérský golfista držitelem vzdělávacího golfového stipendia (viz Pravidlo 6-5) nebo se může o podobné stipendium ucházet v budoucnosti, měl by se ohledně toho, zda příslušné předpisy pro toto stipendium umožňují podobné smlouvy nebo dohody se třetími stranami, poradit s národním orgánem, který tato stipendia řídí, nebo s příslušnou vzdělávací institucí.     Zpět
    TOPlist