Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

b. Nové jamky

Nové jamky se mají vyvrtat v den zahájení soutěže na rány a také kdykoli jindy, když to Soutěžní výbor uzná za nutné, pokud budou v jednom kole všichni soutěžící hrát do stejně umístěných jamek.

Výjimka: Jestliže není možné opravit poškozenou jamku tak, aby odpovídala definici, může Soutěžní výbor nechat vyvrtat novou jamku na blízkém, podobném místě.

Poznámka: Jestliže se má hrát jedno kolo ve více dnech, může Soutěžní výbor uvést v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1), že jamky a odpaliště mohou být během soutěže každý den umístěny různě, pokud každý den budou všichni soutěžící hrát ze stejných odpališť a do stejně umístěných jamek.      Zpět
    TOPlist