Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

b. Míč v nepohyblivé závadě nenalezen

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v nepohyblivé závadě, může hráč využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak musí postupovat následovně:

(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je v poli, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(i).
(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je v bankru, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(ii).
(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.
(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je na jamkovišti, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(iii).

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist