Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

b. Dočasné dráty a kabely elektrického vedení

Pokud jsou na hřišti instalovány dočasné dráty a kabely elektrického vedení nebo telefonní či jiné kabely, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Dočasné dráty a kabely elektrického vedení, telefonní či jiné kabely a rohožky, které je zakrývají, nebo podpěry, které je podpírají, jsou vady.

1. Jestliže jsou snadno přemístitelné, platí Pravidlo 24-1.

2. Jestliže jsou připevněné nebo nejsou snadno přemístitelné, může hráč, pokud je míč v poli nebo v bankru, využít úlevu podle Pravidla 24-2b. Pokud je míč ve vodní překážce, může hráč získat úlevu podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní Překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26.

3. Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického vedení, rána se musí zrušit a hráč musí v souladu s Pravidlem 20-5 (Hraní další rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána) hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy odehrán původní míč.

Poznámka: Kotvící lana jsou součástí dočasně nepohyblivé závady, pokud Soutežní výbor Místním pravidlem neurčí, že mají stejný status jako dráty a kabely výškového elektrického vedení.

Výjimka: Jestliže míč zasáhne takovou část kabelu, která vede ze země, nesmí se rána opakovat.

4. Trávou pokryté výkopy pro kabely jsou půda v opravě, a to i když tak nejsou označeny, a platí Pravidlo 25-1b.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“    Zpět
    TOPlist