Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

b. Čekací lhůta

(i) Profesionalismus
Délka čekací lhůty se obvykle odvozuje od délky období, po kterou osoba Pravidla porušovala. Nicméně žádný žadatel není obvykle způsobilý k navrácení amatérského statusu, dokud nejednal v souladu s Pravidly po dobu nejméně jednoho roku.

Je doporučeno, aby se výbor držel následujících délek čekacích lhůt:

Délka období porušování Pravidel ___ Čekací lhůta
   méně než 5 let ___ 1 rok
   5 a více let ___ 2 roky

 Tato lhůta může být nicméně prodloužena, pokud žadatel běžně a často hrál o peněžní výhry, a to bez ohledu na skutečné výsledky. Ve všech případech si výbor každopádně vyhrazuje právo uvedenou lhůtu prodloužit nebo zkrátit.

(ii) Ostatní porušení Pravidel
Obvyklou čekací lhůtou je jeden rok. Tato lhůta může být nicméně prodloužena v případě závažného porušení.      Zpět
    TOPlist