Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

a. Soutěže proti bogey a proti par

V soutěžích proti bogey a proti par se výsledky vyhodnocují jako ve hře na jamky.

Jamka, na které soutěžící nemá žádný výsledek, se pokládá za prohranou. Vítězí soutěžící, který má v součtu nejlepší celkový výsledek.

Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž hráč dosáhl čistého výsledku rovnajícího se pevně stanovenému počtu ran nebo nižšího.

Poznámka 1: Výsledek soutěžícího se upraví odečtením jedné nebo více jamek podle příslušného Pravidla, jestliže je hráč potrestán jinak než diskvalifikací podle některého z následujících Pravidel:
• 4 | Hole
• 6-4 | Nosič
• Libovolné Místní pravidlo nebo podmínka soutěže, kde je stanoven nejvyšší možný trest v jednom kole.

Soutěžící je zodpovědný za nahlášení takovéhoto porušení Pravidel Soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá výsledkový lístek, tak, aby Soutěžní výbor mohl započítat příslušný trest. Pokud soutěžící neohlásí dané porušení Pravidel Soutěžnímu výboru, je diskvalifikován.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo 6-3a (Čas startu), avšak dostaví se na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, nebo Pravidlo 6-7 (Nepřípustné zdržování; Pomalá hra), upraví Soutěžní výbor jeho výsledek odečtením jedné jamky od celkového výsledku.
Ohledně opakovaného porušení viz Pravidlo 32-2a.      Zpět
    TOPlist