Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

a. Seznam vyhovujících hlav drajvrů

R&A na svých webových stránkách (www.randa.org) pravidelně zveřejňuje „Seznam vyhovujících hlav drajvrů“ (List of Conforming Driver Heads), na kterém jsou uvedeny hlavy drajvrů, které byly zkontrolová- ny a shledány vyhovujícími Pravidlům golfu. Jestliže chce Soutěžní výbor omezit hráče v jejich výběru drajvrů pouze na ty, které mají hlavy hole, určené modelem a úhlem náklonu úderové plochy, uvedené na tomto seznamu, měl by být tento seznam k dispozici a v podmínkách soutěže by měla být zahrnuta následující podmínka:

“Hlava hole každého drajvru, který hráč nese, určená modelem a úhlem náklonu úderové plochy, musí být uvedena na aktuálním „Seznamu vyhovujících hlav drajvrů“ (List of Conforming Driver Heads), vydávaném R&A.

Výjimka: Na drajvry, jejichž hlava hole byla vyrobena před rokem 1999, se dané omezení nevztahuje.

*TREST ZA TO, ŽE HRÁČ NESE HŮL PORUŠUJÍCÍ PODMÍNKU, ANIŽ BY S NÍ ZAHRÁL RÁNU:
Hra na jamky - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této Podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.
Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení této Podmínky). 
Hra na jamky i hra na rány – v případě porušení této Podmínky mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.
Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.
Stableford - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

*Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese, jsou v rozporu s touto Podmínkou, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře ve hře na jamky nebo svého zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

TREST ZA ZAHRÁNÍ RÁNY HOLÍ PORUŠUJÍCÍ PODMÍNKU:
Diskvalifikace.“      Zpět
    TOPlist