Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

a. Očekávání navrácení

Amatérský a profesionální golf jsou dvě zřetelně odlišné formy hry, které nabízejí různé příležitosti. Ani jednomu z nich neprospívá, když je proces změny statusu z profesionálního na amatérský příliš snadný. Navíc je třeba odrazovat od všech porušení Pravidel. Proto se musí žadatel o navrácení amatérského statusu podrobit čekací lhůtě předepsané výborem.

Tato čekací lhůta začíná obvykle běžet od data posledního porušení Pravidel, pokud výbor nerozhodne, že začíná běžet od (a) data, kdy se o posledním porušení Pravidel dozvěděl výbor, nebo (b) jiného data určeného výborem.    Zpět
    TOPlist