Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

a. Míč se zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce

Jestliže se míč, který byl odehrán ve vodní překážce, zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce, může hráč
(i) postupovat podle Pravidla 26-1a. Jestliže se po spuštění míče v dané překážce rozhodne, že spuštěný míč nebude hrát, může:
(a) s připočtením další jedné trestné rány předepsané příslušným Pravidlem postupovat vzhledem k dané překážce podle Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné, přičemž jako vztažný bod se použije místo, kde původní míč naposledy překročil hranici dané vodní překážky, než se v ní zastavil; nebo
(b) s připočtením další jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5); nebo
(ii) postupovat podle Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné; nebo
(iii) s připočtením jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5).

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist