Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

a. Kdo a kde míč umístí

Míč, který má být podle Pravidel umístěn, musí umístit hráč nebo jeho partner.

Míč, který má být vrácen na původní místo, musí vrátit někdo z následujících osob: (i) osoba, která jej zvedla nebo s ním pohnula, (ii) hráč nebo (iii) hráčův partner. Míč musí být umístěn na místo, ze kterého byl míč zvednut nebo pohnut. Jestliže míč umístí nebo vrátí na původní místo jiná osoba a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán jednou trestnou ranou. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel, které nastalo v důsledku umístění míče nebo vrácení míče na původní místo.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při umisťování nebo vracení míče na původní místo, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s umisťováním nebo vracením míče na původní místo nebo odstraňováním předmětu označujícího jeho polohu, není to trestné. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a nebo podle Pravidla 20-1.

Jestliže míč, který měl být vrácen na původní místo, byl umístěn jinam než na místo, ze kterého byl zvednut nebo pohnut, a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán všeobecným trestem – ztrátou jamky ve hře na jamky nebo dvěma trestnými ranami ve hře na rány – za porušení příslušného Pravidla.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist