Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

a. Jednoduchost tvaru

Hlava hole musí mít obecně jednoduchý tvar. Všechny části musí být tuhé, neohebné, konstrukčně přirozené a funkční. Hlava hole nebo její část nesmí svým tvarem připomínat žádný jiný předmět. Není účelné přesně a vyčerpávajícím způsobem definovat jednoduchý tvar, ale charakteristické prvky, které jsou v rozporu s tímto požadavkem, a jsou tudíž zakázané, zahrnují, avšak nikoli výlučně:

(i) Pro všechny hole
• díry skrz líc;
• díry skrz hlavu hole (určité výjimky jsou možné pro patry a železa s dutou zadní částí);
• prvky sloužící k tomu, aby byla dodržena rozměrová omezení;
• prvky zasahující do líce nebo před ní;
• prvky výrazně přečnívající nad vršek hlavy hole;
• žlábky, rýhy a výstupky na hlavě hole, sahající až k líci (určité výjimky jsou možné pro patry); a
• optická a elektronická zařízení.

(ii) Pro dřeva a železa
• všechny rysy uvedené v bodu (i) výše;
• svrchu viditelná prohlubeň v obrysu patky nebo špičky hlavy hole
• svrchu viditelná výrazná prohlubeň nebo několik prohlubní v zadní části hole
• průhledný materiál přidaný k hlavě hole proto, aby Pravidlům vyhovoval jiný prvek, který by jinak nevyhovoval; a
• prvky přečnívající obrys hlavy hole při pohledu svrchu.    Zpět
    TOPlist