Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

9. Měřicí zařízení

Jestliže chce Soutěžní výbor postupovat podle Poznámky uvedené u Pravidla 14-3, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„(Určete dle potřeby, např. V této soutěži nebo Při hře na tomto hřišti apod.)“ může hráč získat informace ohledně vzdáleností použitím přístroje, který slouží výhradně k měření vzdáleností. Jestliže hráč během stanoveného kola použije měřicí zařízení, které je uzpůsobeno k měření nebo odhadování i jiných faktorů, které by mohly ovlivnit jeho hru (např. sklonu, rychlosti větru, teploty apod.), poruší tím Pravidlo 14-3. Trest za takové porušení je diskvalifikace bez ohledu na to, zda některá z těchto doplňkových funkcí byla skutečně využita nebo ne.“    Zpět
    TOPlist