Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

9-2. Hra na jamky

a. Informace o počtu ran

Soupeř má právo si kdykoli během hraní jamky zjistit od hráče počet ran, které hráč odehrál, a po dohrání jamky celkový počet ran odehraných hráčem na právě dokončené jamce.

b. Nesprávná informace

Hráč nesmí svému soupeři podat nesprávnou informaci. Jestliže tak učiní, ztrácí jamku.

Hráč podá nesprávnou informaci, jestliže:
(i) neoznámí svému soupeři co nejdříve je to možné, že obdržel nějaký trest, ledaže (a) je zjevné, že postupuje podle Pravidla, které zahrnuje trest, a soupeř to pozoruje, nebo (b) napraví tuto chybu předtím, než jeho soupeř zahraje další ránu; nebo
(ii) během hraní jamky sdělí svému soupeři nesprávný údaj ohledně počtu ran, které odehrál, a tuto chybu nenapraví předtím, než jeho soupeř zahraje další ránu; nebo
(iii) sdělí svému soupeři nesprávný údaj ohledně celkového počtu ran, které odehrál na právě dokončené jamce, a ovlivní tak soupeřovu představu o výsledku jamky, ledaže tuto chybu napraví předtím, než libovolný z hráčů zahraje ránu z následujícího odpaliště nebo v případě poslední jamky zápasu, než všichni hráči opustí jamkoviště.

Hráč podá nesprávnou informaci i tehdy, jestliže opomine započítat trest, jehož si nebyl vědom. Hráč sám odpovídá za svou znalost Pravidel.    Zpět
    TOPlist