Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

8. Dropovací zóny

Jestliže Soutěžní výbor usoudí, že není možné nebo praktické postupovat podle určitého Pravidla poskytujícího úlevu, může zřídit dropovací zóny, do kterých se při úlevě může nebo musí míč spustit. Zpravidla by takové dropovací zóny měly představovat doplňkovou možnost k možnostem uvedeným v Pravidle samém, než aby jejich využití bylo povinné.

Vezme-li se za příklad dropovací zóna pro vodní překážku, pak pokud je taková dropovací zóna zřízena, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Jestliže je míč ve vodní překážce (upřesněte umístění) nebo je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v této vodní překážce (upřesněte umístění), může hráč:
(i) postupovat podle Pravidla 26; nebo
(ii) jako další možnost s trestem jedné trestné rány spustit míč v dropovací zóně.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“

Poznámka: Jestliže hráč využije dropovací zónu, pak pro spuštění a opakované spuštění platí následující:
(a) Hráč nemusí při spouštění míče stát v dropovací zóně.
(b) Spuštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště v dropovací zóně.
(c) Jestliže je dropovací zóna určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř dropovací zóny.
(d) Spuštěný míč se nemusí zastavit uvnitř dropovací zóny.
(e) Spuštěný míč se musí opakovaně spustit, jestliže se zakutálí a zastaví v některé z pozic popsaných v Pravidle 20-2c(i-vi).
(f) Spuštěný míč se může zakutálet blíže jamce než je místo, kde se při spuštění poprvé dotkl části hřiště, pokud se zastaví ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od tohoto místa a zároveň v žádné z pozic popsaných v bodě (e).
(g) S ohledem na ustanovení (e) a (f) se spuštěný míč může zakutálet a zastavit blíže jamce, než:
• jeho původní poloha nebo stanovená poloha (viz Pravidlo 20-2b);
nejbližší místo úlevy nebo místo největší možné úlevy (Pravidlo 24-2, 24-3, 25-1 nebo 25-3); nebo
• místo, kde míč naposledy překročil hranice vodní překážky nebo podélné vodní překážky (Pravidlo 26-1).  

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist