Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

8. Doprava

Jestliže je žádoucí, aby hráči v soutěži chodili pěšky, je doporučena následující podmínka:

„Hráči se během stanoveného kola nesmí žádným způsobem na ničem svézt, kromě případů schválených Soutěžním výborem.

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Hra na jamky - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této Podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení této Podmínky).
Hra na jamky i hra na rány – v případě zjištění porušení této Podmínky mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.
Soutěže proti par a proti bogey - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.
Stableford - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

Používání jakéhokoli neschváleného způsobu dopravy musí být přerušeno okamžitě poté, co bylo zjištěno porušení Podmínky. Jinak je hráč diskvalifikován.“      Zpět
    TOPlist