Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

8-2. Ukázání směru hry

a. Jinde než na jamkovišti

Jinde než na jamkovišti si hráč může nechat kýmkoli ukázat směr hry, avšak během provádění úderu nesmí být nikdo hráčem postaven ve směru hry nebo blízko něj nebo v prodloužení tohoto směru za jamku. Jakákoli značka umístěná hráčem nebo s jeho vědomím k označení směru hry musí být před úderem odstraněna.

Výjimka: Obsluhovaná nebo držená praporková tyč - viz Pravidlo 17-1.

b. Na jamkovišti

Jestliže je hráčův míč na jamkovišti, může hráč, jeho partner nebo některý z jejich nosičů před zahráním patu, avšak nikoli během úderu, ukázat dráhu patu.Nesmí se však při tom dotknout jamkoviště. Nikam nesmí být umístěna žádná značka ukazující dráhu patu.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže družstev (Pravidlo 33-1) dovolit každému družstvu určit si jednu osobu s právem dávat rady členům tohoto družstva (včetně ukázání dráhy patu). Soutěžní výbor může stanovit podmínky vztahující se ke jmenování a povolenému chování takové osoby. Tato osoba musí být před poskytnutím jakékoli rady oznámena Soutěžnímu výboru.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist