Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

8-2. Prosazování

Jestliže výbor rozhodne, že daná osoba porušila Pravidla, může prohlásit amatérský status dané osoby za propadlý nebo může jako podmínku ponechání amatérského statusu požadovat, aby daná osoba upustila od určitého jednání nebo se ho zdržela.

O opatřeních přijatých podle Pravidla 8-2 by měl výbor uvědomit danou osobu a dále může uvědomit jakýkoli zainteresovaný golfový svaz nebo asociaci.    Zpět
    TOPlist