Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

8-1. Rozhodnutí o porušení Pravidel

Jestliže je výbor upozorněn na možné porušení Pravidel ze strany osoby, která se prohlašuje za amatérského golfistu, je na výboru, aby rozhodl, zda došlo k porušení Pravidel nebo ne. Každý případ bude výborem zkoumán do té míry a hloubky, jakou výbor uzná za vhodnou, a posuzován podle podstaty věci. Rozhodnutí výboru je konečné, kromě možností odvolání tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech.


    Zpět
    TOPlist