Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

6. Nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště

Pravidlo 24-2 poskytuje beztrestnou úlevu od překážení nepohyblivady, ale také stanoví, že jinde než na jamkovišti nepředstavuje překážení ve směru hry samo o sobě překážení ve smyslu tohoto Pravidla.

Na některých hřištích jsou nicméně plochy okolo jamkoviště posečeny tak nízko, že hráči mohou chtít patovat i z těsného okolí jamkoviště. V takovém případě mohou nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště překážet řádnému průběhu hry a je opodstatněno zavedení následujícího Místního pravidla, které poskytuje doplňkovou beztrestnou úlevu od překážení nepohyblivé závady:

„Lze využít úlevu od překážení nepohyblivé závady podle Pravidla 24-2.

Navíc, pokud míč leží v poli a nepohyblivá závada, která je na jamkovišti nebo do vzdálenosti dvou délek hole od jamkoviště a která je do vzdálenosti dvou délek hole od míče, překáží ve směru hry mezi míčem a jamkou, může hráč využít úlevu následujícím způsobem:

Míč se musí zvednout a spustit na nejbližším místě vzhledem k místu, kde míč leží, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od daného překážení a (c) není v překážce ani na jamkovišti

Pokud míč leží na jamkovišti a nepohyblivá závada, která je do vzdálenosti dvou délek hole od jamkoviště, překáží v dráze patu, může hráč využít úlevu následujícím způsobem:

Míč se musí zvednout a umístit na nejbližší místo vzhledem k místu, kde míč leží, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od daného překážení a (c) není v překážce.

Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než dané nepohyblivé závady.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“

Poznámka: Soutěžní výbor může omezit platnost tohoto Místního pravidla na určité jamky, na míče ležící na nízko sekané ploše, na určité závady nebo, jedná-li se o závady, které nejsou na jamkovišti, na závady na nízko sekané ploše. „Nízko sekanou plochou“ se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou (rough), posečená na výšku dráhy (fairway) nebo níže.    Zpět
    TOPlist