Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

6-6. Výsledky ve hře na rány

a. Zapisování výsledků

Po každé jamce by měl zapisovatel společně se soutěžícím zkontrolovat jeho výsledek a zaznamenat jej do výsledkového lístku. Po skončení kola musí zapisovatel výsledkový lístek podepsat a předat jej soutěžícímu. Jestliže výsledky zapisovalo více zapisovatelů, musí každý z nich podepsat tu část, za kterou odpovídá.

b. Podepsání a odevzdání výsledkového lístku

Po skončení kola by měl soutěžící zkontrolovat svůj výsledek na každé jamce a případné sporné body vyřešit se Soutěžním výborem. Soutěžící musí zajistit, aby zapisovatel nebo zapisovatelé podepsali výsledkový lístek, sám jej podepsat a odevzdat Soutěžnímu výboru co nejdříve je to možné.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-6b:
Diskvalifikace.

c. Změna výsledků

Na výsledkovém lístku, který již soutěžící odevzdal Soutěžnímu výboru, nelze provést žádnou změnu.

d. Nesprávný výsledek na jamce

Soutěžící sám odpovídá za správnost výsledků jednotlivých jamek zaznamenaných na výsledkovém lístku. Jestliže odevzdaný výsledek na některé jamce je nižší, než je skutečný výsledek, je soutěžící diskvalifikován. Jestliže odevzdaný výsledek na některé jamce je vyšší, než je skutečný výsledek, platí odevzdaný výsledek.

Poznámka 1: Za správné sečtení výsledků a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku odpovídá Soutěžní výbor - viz Pravidlo 33-5.

Poznámka 2: Ve hře na rány čtyřmi míči, viz také Pravidla 31-3 a 31-7a.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist